Στην BFF Banking Group οι απαιτήσεις της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας

Στην BFF Banking Group οι απαιτήσεις της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας
Η συναλλαγή αυτή ενισχύει την ικανότητα του Ομίλου BFF Banking Group να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προμηθευτών του Δημόσιου Τομέα
Την ολοκλήρωση της πρώτης αγοράς απαιτήσεων από οντότητες του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Όμιλος BFF Banking Group – ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές στους τομείς της Ευρωπαϊκής Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης.
Η συναλλαγή αυξάνει την κατανεμημένη αγορά στην Ελλάδα από 3 σε 9 δισ. Ευρώ (Eurostat, 2017) διευρύνοντας την προσφορά του Ομίλου σε όλα τα τιμολόγια της δημόσιας διοίκησης.
Ο Όμιλος BFF Banking Group αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο παίκτη στον τομέα αυτό στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος BFF Banking Group εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2017 και λειτουργεί υπό την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.
Με περισσότερα από 50 εκατ. Ευρώ απαιτήσεων από προμηθευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Όμιλος καλύπτει ήδη περίπου το 85% των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα.
«Η ελληνική αγορά έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την BFF.
Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε τους προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βελτιώσουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, το κεφάλαιο κίνησης και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες μέσω των λύσεων factoring και διαχείρισης απαιτήσεων», - δήλωσε ο Michele Antognoli, Αντιπρόεδρος Διεθνών Αγορών του Ομίλου BFF Banking Group.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS