ΟΛΘ: Νέο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Βaiqiao FU - Παραιτήθηκε ο κ. Cedric Garnier

ΟΛΘ: Νέο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Βaiqiao FU - Παραιτήθηκε ο κ. Cedric Garnier
Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Cedric Garnier από τον κ. Βaiqiao (Leon) FU, ανακοίνωσε η ΟΛΘ
Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Cedric Garnier από τον κ. Βaiqiao (Leon) FU, ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) η ΟΛΘ.
Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Cedric Garnier και προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ορίσθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Βaiqiao (Leon) FU.

Εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα

Περαιτέρω, η ΟΛΘ ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας με τη σύσταση νέας θέσης Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή και τον ορισμό των καθηκόντων του.
Επίσης εγκρίθηκε η αναβάθμιση του Τμήματος Τεχνολογιών & Πληροφορικής σε Διεύθυνση και η μετονομασία της Διεύθυνσης Διοικητικού σε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι παραπάνω δύο Διευθύνσεις αναφέρονται άμεσα στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS