Οι εκτιμήσεις της IBG για ΟΤΕ και Coca Cola – Δημοσιεύουν αποτελέσματα εξαμήνου 8/8

Οι εκτιμήσεις της IBG για ΟΤΕ και Coca Cola – Δημοσιεύουν αποτελέσματα εξαμήνου 8/8
Διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή του ΟΤΕ η ΙΒG και την ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή της Coca Cola
Με αφορμή την επικείμενη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΤΕ για το δεύτερο τρίμηνο η IBG σημειώνει πως διατηρούνται οι θετικές τάσεις στην Ελλάδα αλλά αναμένεται ένα ακόμα δύσκολο τρίμηνο στη Ρουμανία.
Ο ΟΤΕ δημοσιεύει αποτελέσματα στις 8 Αυγούστου, πριν το άνοιγμα της αγοράς και η ΑΧΕ περιμένει πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο 940 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 0,3% pro forma EBITDA 347 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 80 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 75%.
Για το εξάμηνο περιμένει καθαρά κέρδη 151 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 57%.
Χωρίς την επίδραση του λογιστικού προτύπου 16 τα EBITDA αναμένονται στα 633 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.
Η ΑΧΕ διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 13 ευρώ.
Αναφορικά με την Coca Cola, η οποία δημοσιεύει αποτελέσματα και αυτή στις 8 Αυγούστου η IBG διατηρεί την ουδέτερη σύσταση και την τιμή στόχο των 33 ευρώ και περιμένει πωλήσεις στο εξάμηνο 3,336 δισ. ευρώ ενισχυμένες κατά 3,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 220,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,7%.
Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 21,9 φορές τα κέρδη της επόμενης χρήσης και με EV/EBITDA 11,5 και σε σημαντικό discount έναντι των ομοειδών.


BREAKING NEWS