«Ρουσφέτι» Τσίπρα ο «φωτογραφικός» υπολογισμός στο εφάπαξ των Μηχανικών

«Ρουσφέτι» Τσίπρα ο «φωτογραφικός» υπολογισμός στο εφάπαξ των Μηχανικών
Πρόκειται για μερικές δεκάδες εφάπαξ που έχουν ήδη εκδοθεί και κινούνται στα 5.000-6.000 ευρώ επιπλέον
Σε «ρουσφέτι» του πρώην πρωθυπουργού προς τους μηχανικούς εργολήπτες δημοσίων έργων αποδίδει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας τη φωτογραφική διάταξη με την οποία διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, ο υπολογισμός για την έκδοση εφάπαξ, που αποκάλυψε χθες ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης.
Πρόκειται για μερικές δεκάδες εφάπαξ που έχουν ήδη εκδοθεί και κινούνται στα 5.000-6.000 ευρώ επιπλέον, ή 2-3% από τους υπολοίπους κλάδους που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΕΠ.
Σύμφωνα με τη «ρουσφετολογική» εγκύκλιο Πετρόπουλου  για το μέρος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης µέχρι την 31.12.2013, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους (μισθωτούς) με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Επιπλέον, με τις διατάξεις για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, έχουν, μεταξύ άλλων, καθοριστεί οι αποδοχές/ασφαλιστικές κατηγορίες που λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής που αφορά στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2013 για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους όλων των εντασσόμενων φορέων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.
Ειδικότερα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για δε τους αυτοτελώς απασχολούμενους ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα πέντε τελευταία έτη έως και την 31η/12/2013, όπως οι τιμές αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.
Επίσης, η εγκύκλιος Πετρόπουλου επικαλείται την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την απόφαση του Δ.Σ. του τέως ΕΤΑΑ σχετικά με τον προσδιορισμό ποσοστών αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS