Στο «κόκκινο» το ασφαλιστικό σύστημα - Αύξηση κατά 7 δισ. ευρώ των χρεών - Εκτοξεύθηκαν στα 35,1 δισ. ευρώ

Στο «κόκκινο» το ασφαλιστικό σύστημα - Αύξηση κατά 7 δισ. ευρώ των χρεών - Εκτοξεύθηκαν στα 35,1 δισ. ευρώ
Νέο «καμπανάκι» στο ασφαλιστικό η αύξηση κατά 7 δισ. ευρώ των χρεών
Στο «κόκκινο» βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα με τις ανείσπρακτες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών να αυξάνονται κατά 7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο και να ανέρχονται στα 35,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 εντάχθηκαν 23.932 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, 294 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 1.324 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 64 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 334 οφειλέτες από Φορείς εκτός Ε.Φ.Κ.Α.. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν 25.948 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 59.211.921 ευρώ.
Από την αρχή λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι 30/06/2019 έχουν ενταχθεί συνολικά 757.767 οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 587.094 οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, 378.415 οφειλέτες του τ. ΟΓΑ, 24.448 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΑ, 281 οφειλέτες του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 1.377 οφειλέτες από Φορείς εκτός Ε.Φ.Κ.Α..
Στο τέλος του Ιουνίου 2019 το συνολικό ποσό των 28.390.636.175 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 35.110.125.981 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).
Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).
Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο., το οποίο στις 31/03/2019 ήταν 35.358.484.925, στις 30/06/2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 35.110.125.981 ευρώ.
Το ποσό της μείωσης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 248.358.944 ευρώ.
Η διαφορά οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019.
Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ.
Από τα στοιχεία της έκθεσης διακρίνεται ότι:
• υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 997.430 οφειλέτες (70,89% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
• το 82,78% των οφειλετών (1.164.672 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
• μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.843 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (18,55% του τρέχοντος υπολοίπου)
• το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.874 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,14% του υπόλοιπου οφειλών).

Image

Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS