Θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ίδρυσε η Epsilon Net

Θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ίδρυσε η Epsilon Net
Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ανακοίνωσε η Epsilon Net
Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ανακοίνωσε σήμερα (7/8/2019) η Epsilon Net.
Ειδικότερα, η Epsilon Net ET Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με βάση την από 15-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η σύσταση της θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία συμμετεχει με ποσοστο 51%, με την επωνυμία “Epsilon Support Center Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης και Υποστήριξης Έργων Λογισμικού” & διακριτικό τίτλο "Epsilon Support Center Α.Ε.".
Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη έργων λογισμικού που παράγει η Epsilon Net.
Η Epsilon Net Α.Ε. εκτιμά ότι με την ίδρυση της νέας εταιρείας τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS