Μεταφορά ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος από την Allianz στην Eurolife ΕRB

Μεταφορά ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος από την Allianz στην Eurolife ΕRB
Καταληκτική ημερομηνία εως τις 6/9 δίνει η ΤτΕ για την υποβολή ενστάσεων από την μεταφορά στην Eurolife ΕRB από την Allianz Ελλάδος του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
Καταληκτική ημερομηνία  εως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για την υποβολή ενστάσεων από την μεταφορά στην Eurolife ΕRB από την Allianz Ελλάδος του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους της εταιρείας «Ινστιτούτο SAS Ανώνυμη Εταιρία Λογισμικού».
Η μεταφορά του ομαδικού συμβολαίου γίνεται με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016.
Σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ αναφέρει οτι  σε εφαρμογή του άρθρου 28§7α του ν. 4364/2016, ανακοινώνει ότι η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 000234101000, και η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «EUROLIFE ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 121651960000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση των υπ’ αριθμ. 00009404 και 00009385 ασφαλιστηρίων διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους της εταιρείας «Ινστιτούτο SAS Ανώνυμη Εταιρία Λογισμικού», με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016.
Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS