Τράπεζες: Ακόμη και εάν επιλυθούν τα 80 δισ NPEs, το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, μόλις 97 δισ τα υγιή δάνεια, αδύναμα τα κέρδη

Τράπεζες: Ακόμη και εάν επιλυθούν τα 80 δισ NPEs, το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, μόλις 97 δισ τα υγιή δάνεια, αδύναμα τα κέρδη
Η συρρίκνωση καταστημάτων και εργαζομένων δυστυχώς καθίσταται μονόδρομος.... στις τράπεζες
Σχεδόν 38.500 εργαζόμενοι δίνουν μάχη για να αξιοποιήσουν από τα 97 δισεκ. που είναι τα υγιή δάνεια στο σύστημα τα έσοδα που παράγονται από τους τόκους.
Ουσιαστικά για κάθε ένα εργαζόμενο αντιστοιχούν 2,5 εκατ υγιή δάνεια που σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος παράγει 70 χιλιάδες σε τόκους δανείων ετησίως.
Εάν αφαιρεθεί και ο μισθός του κάθε εργαζόμενου – μέσος όρος 25.000 ευρώ – τότε ο κάθε υπάλληλος τράπεζας παράγει 45.000 ευρώ.
Προφανώς η προσέγγιση αυτή έχει υπεραπλουστεύσεις.
Αλλά 38.500 εργαζόμενοι στην Ελλάδα στα 1870 υποκαταστήματα για να παράγονται 45.000 ευρώ έσοδα εκ τόκων ανά εργαζόμενο…. το τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορεί να το διατηρήσει σε καμία εκ των περιπτώσεων.
Η συρρίκνωση καταστημάτων και εργαζομένων δυστυχώς καθίσταται μονόδρομος.
Κορυφαίος τραπεζίτης έχει εκτιμήσει ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να έχουν πάνω από 150 με 180 καταστήματα ανά τράπεζα δηλαδή 600 με 720 καταστήματα έναντι 1870 της τρέχουσας περιόδου.
Πρόκειται για μια δραματική μείωση καταστημάτων και εργαζομένων, φαινόμενο που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό.
Ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι τα 177 δισεκ. που είναι τα δάνεια τα 80 δισεκ. είναι προβληματικά και παράγουν εικονικά έσοδα και τα 97 δισεκ. που είναι τα υγιή συντηρούν ένα ολόκληρο τραπεζικό κλάδο.
Ενώ όλοι εστιάζονται στο πως θα αντιμετωπιστούν τα προβληματικά δάνεια, ελάχιστοι αξιολογούν τι θα μείνει εάν φύγουν τα προβληματικά δάνεια από την εικόνα.
Μικρές τράπεζες, πιο αδύναμες από πλευράς εσόδων και με πολύ μικρότερες πηγές εσόδων.
Ο τραπεζικός κλάδος συρρικνώνεται και θα χρειαστεί να δαπανήσει κεφάλαια για να εξυγιανθεί και όταν αυτό θα συμβεί θα διαπιστωθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι πολύ μικρός.
Τότε θα έρθουν στο προσκήνιο σενάρια συγχωνεύσεων για να αυξηθεί το μέγεθος το οποίο θα συνεχίσει να συρρικνώνεται.
Όμως ούτε οι συγχωνεύσεις θα είναι λύση του προβλήματος.
Η λύση του προβλήματος είναι πως οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια έχοντας ρευστότητα και κεφάλαια.
Τα κεφάλαια δεν επαρκούν, είτε θα εξυγιανθούν, είτε θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Δεν μπορεί όμως κανένα τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την οικονομία πριν εξυγιανθεί.
Τα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν εάν δεν κάνουν τίποτε.
Εάν κάνουν κάτι από τα δύο εξυγίανση προβληματικών δανείων ή ανάπτυξη μέσω χορήγησης νέων δανείων τα κεφάλαια δεν φθάνουν.
Αυτό το ξέρουν οι διοικήσεις και το ξέρουν και οι βασικοί μέτοχοι.
Ένας από τους βασικούς λόγους που οι μετοχές των τραπεζών είναι ακριβές έγκειται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ορατότητα για τις πηγές εσόδων όταν συρρικνώνονται με αυτήν την γεωμετρική πρόοδο.
Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών συνεχίζει να είναι εμπρός.
Ο κλάδος δεν καλείται να αντιμετωπίσει τα NPEs, αλλά καλείται να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον ακραία χαμηλής κερδοφορίας και εσόδων.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ξένοι επενδυτές στην πλειοψηφία τους και ειδικά οι επενδυτικοί οίκοι εστιάζονται στην πολύ χαμηλή κερδοφορία και στις ακόμη λιγότερες πηγές εσόδων των ελληνικών τραπεζών.
Οι τράπεζες υπό αυτούς τους όρους είναι απλά πανάκριβες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS