Αλλάζουν όλα στην επικουρική ασφάλιση - Νέο μοντέλο σε συντάξεις και ιδιωτικά Ταμεία από το 2021

Αλλάζουν όλα στην επικουρική ασφάλιση - Νέο μοντέλο σε συντάξεις και ιδιωτικά Ταμεία από το 2021
Διπλά μπόνους σε συνεπείς εργοδότες –πως θα λειτουργεί το Μητρώο επιχειρήσεων
Στην πλήρη αλλαγή του μοντέλου της επικουρικής ασφάλισης, προχωρά η κυβέρνηση και ήδη το υπουργείο Εργασίας καταρτίζει σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει διπλό μπόνους για τους εργοδότες, αλλά και τους εργαζόμενους  με την μείωση των εισφορών και την ταυτόχρονη αύξηση των μισθών.
Για τις επικουρικές συντάξεις  το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΒΝ μέσα στο 2020 θα προβλέπεται ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, µε αναβαθµισµένο τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα.
Το νέο σύστηµα ασφάλισης θα ισχύσει για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και πρώτο ασφαλίζονται από 1/1/2021 και µετά, ενώ δεν θα  αφορά δηλαδή τους σημερινούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Θα είναι υποχρεωτικό και κάθε  εργαζόμενος αναµένεται να µπορεί να επιλέγει να ασφαλιστεί µε ατοµική µερίδα στο ΕΤΕΑΕΠ, το δηµόσιο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ή σε κάποιο επαγγελµατικό επικουρικό ταµείο που θα λειτουργεί από µη κρατικούς φορείς υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Διαχειριστής του νέου συστήματος αναµένεται να είναι το ΕΤΕΑΕΠ. Στο νέο σύστηµα επικουρικής θα είναι αναβαθµισµένος ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες τραπεζών, ιδιωτικές ασφαλιστικές). Οι εισφορές του εκάστοτε εργαζοµένου δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωµή των σημερινών επικουρικών συντάξεων (αναδιανεμητικό σύστηµα), αλλά θα κεφαλαιοποιούνται στον ατοµικό «κουμπαρά» και ο ασφαλισµένος θα παρακολουθεί την απόδοση των εισφορών του.
Εξετάζεται να δίνεται δυνατότητα ρευστοποίησης του «κουµπαρά» µετά την πρώτη 10ετία τουλάχιστον. Αυτό σηµαίνει πως στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου, ο εργαζόμενος θα εισπράττει το κεφάλαιο του «κουμπαρά» του µε τη µορφή εφάπαξ ή µε τη µορφή µμηνιαίας επικουρικής σύνταξης. Δεν προβλέπεται να αλλάξουν τα σημερινά επίπεδα εισφορών, που κυμαίνονται στο 6,5% (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο).

Bonus σε συνεπείς εργοδότες

Την ίδια ώρα, ανάσα στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες αναμένεται να δώσει η προωθούμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης (αφορά και τους εργαζομένους) από το 20% στο 15% έως το 2023, με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή έως τον Σεπτέμβριο. Η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος τετραετίας θα αρχίσει το 2020.
Η μείωση των εισφορών θα είναι ισόποση κάθε χρόνο (για εργοδότες και εργαζομένους) κατά 1,25% το 2020, κατά 1,25% το 2021, κατά 1,25% το 2022 και τέλος κατά 1,25% το 2023. Ως αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών, οι κρατήσεις υπέρ του ΕΦΚΑ θα πέσουν στο 18,75% το 2020, στο 17,5% το 2021, στο 16,25% το 2022 και τελικά στο 15% το 2023. Με τη μείωση υπολογίζεται ότι μειώνεται το εργοδοτικό κόστος για κύρια ασφάλιση κατά 19% σε εύρος 4ετίας ή κατά 4,6% κάθε χρόνο.
Μάλιστα εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την προωθούμενη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, θα βελτιώσει τη ρευστότητά τους και έτσι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για περισσότερες προσλήψεις και επενδύσεις.
Στο σύστημα της μείωσης των εισφορών σημαντικό ρόλο θα παίζει το «Λευκό Μητρώο». Σύμφωνα με αυτό, συνεπείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες με την πληρωμή των φόρων και σε άλλα ζητήματα της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, θα εντάσσονται στο «Λευκό Μητρώο», το οποίο θα τους εξασφαλίζει συγκεκριμένα προνόμια, και μείωσης των εισφορών, αλλά και των δανειοδοτήσεων ή της συμμετοχής επιχειρήσεων σε προγράμματα με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό θα απαλλάσσονται και από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων. Πρόκειται για το μέτρο Περσέας, το οποίο αν και ψηφίστηκε το 2014, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Για την κατάταξη των επιχειρήσεων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων» θα υιοθετηθούν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, όπως η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το «νεκρό βάρος» (dead weight) των ελέγχων και θα αυξηθεί η «προστιθέμενη αξία» τους με την έννοια της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS