Ελλάκτωρ: Αναστέλλεται το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ελλάκτωρ: Αναστέλλεται το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ
Την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της, ανακοίνωσε σήμερα (12/8/2019) η Ελλάκτωρ.
Ειδικότερα, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 25.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών της, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS