Τα «μαγικά» κέρδη πνευματικής ιδιοκτησίας της Frigoglass και ο… φορολογικός έλεγχος

Τα «μαγικά» κέρδη πνευματικής ιδιοκτησίας της Frigoglass και ο… φορολογικός έλεγχος
Frigoglass: Όταν με λογιστικές εγγραφές και πωλήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας οι τεράστιες ζημίες γίνονται κέρδη
Εκ πρώτης όψεως η εισηγμένη στο ΧΑ μητρική εταιρία Frigoglass δείχνει να ανακάμπτει καθώς τα κέρδη μετά φόρων στο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 5,5 εκατ. έναντι 0,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους μάλιστα φαντάζει εντυπωσιακό δεδομένου ότι οι Καθαρές Πωλήσεις της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν στα 28,6 εκατ. έστω κι αν ήταν μειωμένες σε σχέση με τα 29,5 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2018.
Ωστόσο μια προσεκτικότερη ανάλυση δείχνει ότι χρειάστηκαν μαγικές κινήσεις για την επίτευξη αυτού του καθαρού κέρδους καθώς τα μεικτά ήταν αμετάβλητα στα 1,7 εκατ. ευρώ.
Η ίδια η εταιρία στις οικονομικές της καταστάσεις αναφέρει ότι κέρδος 10,1 εκατ. για τη Μητρική Εταιρεία προέρχεται από την πώληση της πνευματικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη προϊόντων στην Frigoglass Romania S.R.L
Κατά συνέπεια η Frigoglass θα εμφάνιζε σημαντικής έκτασης ζημίες χωρίς την κατ ουσίαν ενδοομιλική συναλλαγή. Μάλιστα η κίνηση είναι καθαρά λογιστική καθώς η πενυματική ιδιοκτησία που πουλήθηκε κοστολογήθηκε σε 15,3 εκατ. ευρώ και την ίδια στιγμή  έγινε διαγραφή ισόποσων υποχρεώσεων της μητρικής προς τη Ρουμανική θυγατρική.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη Frigoglass έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από την ΑΑΔΕ για την χρήση του 2012 παρά το γεγονός ότι η εταιρία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.
Η εταιρία δεν έχει κάνει καμία απολύτως πρόβλεψη για το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο και είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο διενεργείται έλεγχος.
Σημειώνεται ότι με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το 2012 για να εκδοθεί εντολή ελέγχου θα έπρεπε είτε αυτός να είναι δειγματοληπτικός είτε να γίνει βάσει ειδικών κριτηρίων είτε να υπάρχουν ενστάσεις από τον εέγκτή που διενήργησε τον έλεγχο.
H Frigoglass δεν αναφέρει για ποιο λόγο διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS