Τα νέα stress tests θα έχουν ρήτρα μείωσης των NPEs στο 3,5% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης για τις ελληνικές τράπεζες

Τα νέα stress tests θα έχουν ρήτρα μείωσης των NPEs στο 3,5% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης για τις ελληνικές τράπεζες
Σε κάθε περίπτωση πάντως για να υπάρξει ουσιώδης μείωση των NPEs θα πρέπει να δαπανηθούν κεφάλαια και με βάση το μοντέλο Eurobank απαιτούνται 4-5 δισεκ. ευρώ.
Ένα ακόμη πρόβλημα που επίσης δεν έχει αποτιμηθεί από την χρηματιστηριακή αγορά είναι ότι η ΕΚΤ – όπως αποκάλυψε ο Enria του SSM – θα θέσει ρήτρα για μείωση των NPEs και στις ελληνικές τράπεζες στο 3,5% δηλαδή στον μέσο όρο.
Τα νέα stress tests θα έχουν ως παραδοχές τους ισολογισμούς χρήσης 2019 και θα ανακοινωθούν μάλλον Ιούλιο 2020.
Αν και δεν είναι σαφές εάν θα διεξαχθούν νέα AQRs δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού στις τράπεζες – εξέλιξη προφανώς αρνητική χρηματιστηριακά τουλάχιστον – ωστόσο είναι βέβαιο ότι όσο οι τράπεζες προσπαθούν να αποφύγουν την άντληση νέων κεφαλαίων τόσο το πρόβλημα θα διογκώνεται.
Η ΕΚΤ και ο SSM θα θέσουν λοιπόν ρήτρα που θα αναφέρει σε ένα δυσμενές σενάριο με ποιες παραδοχές και κάτω από δύσκολες συνθήκες οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να πιάσουν τον στόχο του 3,5% που είναι ο μέσος όρος των NPEs στην ευρωζώνη;
Προφανώς και θα τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα γιατί σε αυτή την φάση είναι αδύνατος ο στόχος αυτός αλλά για να μειωθούν στο 3,5% των δανείων τα NPEs θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια.
Η άντληση κεφαλαίων μέσω tier 2 με επιτόκια 9,75% ή ακόμη 8,25% δεν είναι συμφέρουσες επιλογές.
Είναι πολύ μεγάλο το ετήσιο κόστος για πληρωμές τόκων.
Εάν η ΕΚΤ επιμείνει σε ένα αυστηρό πλαίσιο για τα ελληνικά NPEs με στόχο το 3,5% που είναι ο μέσος όρος των NPEs στην Ευρωζώνη τότε η πίεση που θα ασκηθεί στις ελληνικές τράπεζες θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και χρηματιστηριακά επίσης αρνητική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως για να υπάρξει ουσιώδης μείωση των NPEs θα πρέπει να δαπανηθούν κεφάλαια και με βάση το μοντέλο Eurobank απαιτούνται 4-5 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank διαθέτει 4,85 δισεκ. tangible book κεφάλαια, η Alpha bank 7,7 δισεκ. εκ των οποίων 3,2 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση – την χαμηλότερη στο σύστημα –
Η Εθνική διαθέτει 5 δισεκ. tangible book ή 5,4 δισεκ. μαζί με το ΤΙΕΡ 2 που προσφάτως άντλησε 400 εκατ.
Η Πειραιώς διαθέτει 6,4 δισεκ. κεφάλαια ή 6,8 δισεκ. μαζί με το tier 2 που πρόσφατα άντλησε 400 εκατ.
Η ανάγκη κεφαλαίων όμως δεν είναι απαραίτητη μόνο για την εξυγίανση των ισολογισμών και την μείωση των προβληματικών δανείων αλλά και για ανάπτυξη.
Οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια και από το 2015 έχουν παρέλθει 4 χρόνια και η Πειραιώς και Εθνική άντλησαν 800 εκατ μέσω tier 2.
Θα ακολουθήσει και η Alpha bank με 400 – 500 εκατ με επιτόκιο 7,60% με 7,5%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS