Μέσω net-metering η εξόφληση χρεών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέσω net-metering η εξόφληση χρεών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Τα χρέη Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ και των μεμονωμένων αγροτών σε 50 εκατ. ευρώ
Σε αναπροσαρμογή του τρόπου συμψηφισμού της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εφαρμογή των net-metering από ενεργειακές κοινότητες που θα συστήσουν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος είναι τα πλεονάσματα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να μην χάνονται μετά την παρέλευση τριετίας, αλλά να προσμετρώνται στην εξόφληση των οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς συμψηφισμού, κατά την τελική εκκαθάριση που διενεργείται ανά τριετία, αν μία ενεργειακή κοινότητα ΤΟΕΒ (όπως και κάθε άλλος αυτοπαραγωγός) έχει εγχύσει στο δίκτυο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση έχει καταναλώσει, τότε η ενέργεια αυτή δεν μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό και ο κάτοχος του συστήματος net-metering δεν αποζημιώνεται γι’ αυτήν.
Αντίθετα, με την αλλαγή που σχεδιάζει το υπουργείο, η τυχόν περίσσεια στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πλέον δεν θα χάνεται, αλλά θα αποζημιώνεται μέσω της αντίστοιχης μείωσης του χρέους του ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ.

Κίνητρο για σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων

Πέρα από τη σταδιακή αποπληρωμή της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στόχος του σχεδίου του υπουργείου είναι να δώσει με αυτό τον τρόπο ένα επιπλέον κίνητρο στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, ώστε να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες.
Σύμφωνα με παλιότερη ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα χρέη Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ και σε 50 εκατ. ευρώ των μεμονωμένων αγροτών.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα 90 εκατ. ευρώ που έχουν συσσωρευθεί ως ληξιπρόθεσμες οφειλές με την πάροδο των ετών, προέρχονται από συγκεκριμένους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Αν και τα περιστατικά είναι η μειοψηφία, εντούτοις υπάρχουν ΤΟΕΒ με οφειλές που αποτυπώνονται με επταψήφια νούμερα και αγρότες με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS