Στο 3% το επιτόκιο των ρυθμισμένων χρεών στον ΕΦΚΑ - Εγκύκλιος από το υπ. Εργασίας

Στο 3% το επιτόκιο των ρυθμισμένων χρεών στον ΕΦΚΑ - Εγκύκλιος από το υπ. Εργασίας
Μειώνονται οι δόσεις και για 55.000 οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση με τις 120 δόσεις
Μικρότερες δόσεις θα πληρώσουν από τον επόμενο μήνα όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς επανυπολογίζονται μειωμένα κατά 2% τα επιτόκια στα τέλη και τις προσαυξήσεις των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία.
Με κατεπείγουσα εγκύκλιο προς τον ΕΦΚΑ, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του ν.4611/2019, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 αυτού, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων περισσότεροι από 55.000 οφειλέτες, με την ρύθμιση να παραμένει ανοιχτή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Με την ως άνω αναφερόμενη διάταξη εισάγεται μείωση του προβλεπομένου στο ν.4611/2019 τόκου κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
Η παρούσα διάταξη έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019 και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους. Για όλες τις ενεργές ρυθμίσεις οι ανεξόφλητες δόσεις αναπροσαρμόζονται αυτόματα και σταδιακά, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

ς
ςς.Μικρότερες δόσεις θα πληρώσουν από τον επόμενο μήνα όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς επανυπολογίζονται μειωμένα κατά 2% τα επιτόκια στα τέλη και τις προσαυξήσεις των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία.
Με κατεπείγουσα εγκύκλιο προς τον ΕΦΚΑ, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του ν.4611/2019, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 αυτού, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων περισσότεροι από 55.000 οφειλέτες, με την ρύθμιση να παραμένει ανοιχτή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Με την ως άνω αναφερόμενη διάταξη εισάγεται μείωση του προβλεπομένου στο ν.4611/2019 τόκου κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
Η παρούσα διάταξη έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019 και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους. Για όλες τις ενεργές ρυθμίσεις οι ανεξόφλητες δόσεις αναπροσαρμόζονται αυτόματα και σταδιακά, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS