Alpha Bank: Στο 5,01% το ποσοστό της BlackRock

Alpha Bank: Στο 5,01% το ποσοστό της BlackRock
Ξεπέρασε το όριο του 5% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank
Πάνω από το όριο του 5% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank.
Ειδικότερα, η  Alpha Bank A.E. (η«Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock,Inc., κατόπιν της από 13.8.2019σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 12.8.2019δικαιώματα ψήφουτα οποίααντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές,καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχώνπουενσωματώνουν δικαιώματαψήφου, σε ποσοστόάνω του ορίου του5%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Image


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS