Αύξηση της short θέσης στην Εθνική Τράπεζα από το Oceanwood, στο 2,10% από 2%

Αύξηση της short θέσης στην Εθνική Τράπεζα από το Oceanwood, στο 2,10% από 2%
Σε αύξηση της short θέσης στην Εθνική Τράπεζα, σε ποσοστό 2,10% από 2% προηγουμένως, προχώρησε το Oceanwood
Σε αύξηση της short θέσης στην Εθνική Τράπεζα, σε ποσοστό 2,10% από 2% προηγουμένως, προχώρησε το Oceanwood, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οι υπόλοιπες short θέσεις παραμένουν ως έχουν.

Image
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS