H Αμερικανική κυβέρνηση Trump εξετάζει την έκδοση ομολόγων διάρκειας 50 και 100 ετών

H Αμερικανική κυβέρνηση Trump εξετάζει την έκδοση ομολόγων διάρκειας 50 και 100 ετών
Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ εξέταζαν σοβαρά την έκδοση ομολόγων εξαιρετικά μακράς διάρκειας - διάρκειας 50 και 100 ετών - ήταν πίσω στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017
Ο πρόεδρος Trump και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν την έκδοση αμερικανικών ομολόγων διάρκειας 50 και 100 ετών
Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ εξέταζαν σοβαρά την έκδοση ομολόγων εξαιρετικά μακράς διάρκειας - διάρκειας 50 και 100 ετών - ήταν πίσω στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017, όταν οι αποδόσεις πλησίαζαν τα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων ημερών.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2016, ο Steven Mnuchin σημερινός  υπουργός  Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέταζε την αναγκαιότητα έκδοσης ομολόγων 50 και 100 ετών.
«Νομίζω ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σχετικά χαμηλά για τα επόμενα δύο χρόνια» είχε δηλώσει ο Mnuchin στο CNBC.
Θα εξετάσουμε ενδεχομένως την επέκταση της ωριμότητας του χρέους, γιατί τελικά θα έχουμε υψηλότερα επιτόκια και αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ.
Ερωτηθείς εάν θα θεωρούσε λήξεις 50 ή ακόμα και 100 ετών, μια εξαιρετικά μακρά έκδοση που έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, καθώς τα επιτόκια βυθίστηκαν Σε ιστορικά χαμηλά ο Mnuchin είπε: «θα ρίξουμε μια ματιά στα τα πάντα»
Το Γραφείο Διαχείρισης Χρεών του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εξαιρετικά μακροπρόθεσμων ομόλογων.
Συγκεκριμένα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει και πάλι το ενδιαφέρον της αγοράς για ομόλογα 50 ή 100 ετών, αν και δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα εκδώσει ένα τέτοιο τίτλο.
Όπως προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε για πρώτη φορά παρόμοια προβολή σε πολύ μακροπρόθεσμο ομόλογο στις αρχές του 2017.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν το αυστριακό ομόλογο διάρκειας 100 ετών που διαπραγματεύεται στις 210 μονάδες βάσης απόρροια της πρωτοφανούς ζήτησης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ομόλογα. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε επίσης ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας "συνεχιζόμενης και περιοδικής επανεξέτασης δυνητικών τίτλων".

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υπερβολικά μακροχρόνιων ομολόγων με διάρκεια άνω των 30 ετών, λόγω της έλλειψης «ισχυρής ή βιώσιμης ζήτησης» για πιο βραχυπρόθεσμα ομόλογα.
Ωστόσο η επιτροπή συνέστησε στο Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει την έκδοση πενταετούς ομολόγου με μηδενικό τοκομερίδιο", ανέφερε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δανεισμού Δημοσίου του Μαΐου του 2017.
Όπως και τότε, έτσι τώρα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζει αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για να πληρώσει το αυξανόμενο έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, το οποίο τον Ιούλιο 2019 ξεπέρασε το συνολικό έλλειμμα για όλο το 2018.
Διάφορες χώρες έχουν ήδη 50ετή χρεόγραφα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ορισμένες άλλες χώρες έχουν ακόμη μεγαλύτερης διάρκειας χρέος, όπως η Αυστρία, η οποία έχει 70ετή αλλά και 100ετή ομόλογα.
Με βάση την Nomura η κατάσταση στις ΗΠΑ διαφέρει σημαντικά από την Ευρώπη.
Μιλάμε για τις ΗΠΑ, που είναι το σημείο αναφοράς των παγκόσμιων αγορών ομολόγων και της ρευστότητας σε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με τις αναδυόμενες αγορές και άλλες χώρες που εκδίδουν ευκαιριακά μακροπρόθεσμα ομόλογα επειδή υπάρχει κάποια ζήτηση κυρίως από συνταξιοδοτικά ταμεία».
Η Informa Financial Intelligence, δήλωσε ότι αναμένει ζήτηση για 50ετή ομόλογα κυρίως από ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Ωστόσο τα 50 χρόνια είναι το μέγιστο ενός τίτλου που θα μπορούσε να εκδοθεί.
Όμως δεν συμφωνούν όλοι με την έκδοση πολύ μακροπρόθεσμων ομολόγων.
Η TBAC ήδη από τον Μάιο 2017 ανέφερε ότι δεν αναμένει ισχυρή ή βιώσιμη ζήτηση για μακροπρόθεσμα ομόλογα.
Η ΤΒΑC η αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών για το χρέος αναφέρει ότι δεν βλέπει ενδιαφέρον για ομόλογα με διάρκεια άνω των 30 ετών.
Η TBAC συνέστησε έρευνα για τη δυναμική της ζήτησης σε μακροπρόθεσμα ομόλογα
Αντί η αμερικανική κυβέρνηση να σπεύσει να εκδώσει ομόλογα 50 και 100 ετών, η TBAC πρότεινε ότι "η τακτική και προβλέψιμη πολιτική έκδοσης θα πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στην  ελαχιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού με την πάροδο του χρόνου».
Η TBAC δηλώνει απαισιόδοξη για τη ζήτηση ομολόγων διάρκειας 50 ετών, συνιστά ρητά να μην εκδοθεί ομόλογο 100 ετών λόγω περιορισμένων συνταξιοδοτικών ή ασφαλιστικών ταμειακών ροών.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS