Το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα κρυπτονομίσματα και η γραφειοκρατία της Ευρώπης

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα κρυπτονομίσματα και η γραφειοκρατία της Ευρώπης
H καθυστέρηση των εξελίξεων στην Ελλάδα
Δυο κόσμοι έρχονται να αντιπαρατεθούν και έχει αξία να δούμε ποιος τελικά θα νικήσει αναφέρουν όσοι παρατηρούν την προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να ελέγξουν τα κρυπτονομίσματα ως τρόπο συναλλαγών και επένδυσης  ενώ  την ίδια στιγμή οι αρχές κάνουν όλο και πιο πολύπλοκες τις συμβατικές συναλλαγές στο διαδίκτυο με ενδεχόμενο μεγάλοι πελάτες  και πολυεθνικές εταιρίες να εξετάζουν μοιραία  τις εναλλακτικές τους.
Και οι εναλλακτικές αυτές δεν είναι άλλες από τα κρυπτονομίσματα.
Καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές ή χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα μπορούσαν να μοχλεύσουν τις τεράστιες βάσεις πελατών τους για να επιτύχουν γρήγορα μία παγκόσμια παρουσία, είναι επιτακτικό οι αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση ως προς την εκτίμηση των κινδύνων και των συνεπειών για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», σημειώνει ο Mario Draghi για να προσθέσει ότι:
«Οι πρωτοβουλίες για stablecoin πρέπει να διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, καλύπτοντας τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα και υποκείμενες σε συνετή εποπτεία και επίβλεψη».
Σε πολλές χώρες, τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών παρέχουν γενικά πρόσβαση, ασφάλεια και αποτελεσματικές πληρωμές λιανικής για τους καταναλωτές.
Ωστόσο, η πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών πρέπει να βελτιωθεί σε πολλές περιφέρειες και οι διασυνοριακές πληρωμές θα πρέπει να γίνονται ταχύτερες και φθηνότερες.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις και να αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στους χρήστες τους αναφέρει σε επιστολή του ο Benoit Coeure.
Oι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συνεισφέρουν στο συνεχιζόμενο έργο της Ομάδας Εργασίας της G7 για τα stablecoins, στην οποία προεδρεύει το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Benoit Coeure, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής της Επιτροπής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών για τις Υποδομές Πληρωμών και Αγορών
Τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία  αρχικώς εμφανίστηκαν  ως ένας προσιτός  τρόπος πληρωμής, όμως αποδείχθηκε πως αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ως προς την αστάθεια της ισοτιμίας τους ενώ αντιμετωπίζουν περιορισμό σε ότι αφορά τις συναλλαγές που τελικώς μπορούν να πραγμτοποιήσουν.
Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Coeure σε επιστολή του, λειτουργούν κυρίως ως επικίνδυνες επενδύσεις ή ως ένα σκιερό μέσο πληρωμής και δεν έχουν επιτύχει την ένταξή τους στο  χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι προγραμματιστές των κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων με την ένδειξη "stablecoins" επιδιώκουν να μειώσουν την αστάθεια με αγκύστρωση του νομίσματατος σε ένα περιουσιακό στοιχείο αναφοράς όπως ένα εθνικό νόμισμα ή ένα καλάθι ενεργητικού.
Μια παγκόσμια σταθερή αγορά λιανικής βασισμένη στα stablecoins  θα μπορούσε να εξασφαλίσει ταχύτερα και φθηνότερα εμβάσματα.
Ωστόσο επειδή η τεχνολογία δεν είναι δοκιμασμένη δεν είnαι βέβαιο πως η τεχνολογία αυτή θα λειτουργήσει σε ένα πραγματικό περιβάλλον πληρωμών.
Επιπλέον τα κρυπτοσυστήματα δημιουργούν ορισμένους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της καταπολέμησης του χρήματος, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τον δίκαιο ανταγωνισμό και τη φορολογική συμμόρφωση.
Θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν θέματα  νομισματικής πολιτικής,  χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κλπ
Και ενώ όλα αυτά αποτελούν εξαιρετικά ισχυρούς προβληματισμούς για την Ευρωπαϊκή Ενωση την ίδια στιγμή οι αρχές πιέζουν παντιοτρόπως για περισσότερα στοιχεία μέσα από τις συμβατικές συναλλαγές, κάτι το οποίο απομακρύνει κόσμο γενικώς από τις συναλλαγές στο διαδίκτυο.
Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να καθυστερήσει την εφαρμογή των νέων κανονισμών για τις ηλεκτρονικές πληρωμές  περισσότερα ΕΕ περισσότερο από 18 μήνες, αφού προειδοποίησε ότι οι κανόνες θα υπονόμευαν τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου.
Οι νέοι κανόνες  που στόχο έχουν να προσδιορίσουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητα των πελατών θα απαιτήσουν στις περισσότερες πληρωμές μέσω διαδικτύου , να περάσουν ένα επιπλέον επίπεδο επαλήθευσης για τη μείωση της απάτης. Οι κανόνες πρόκειται να εισαχθούν μέσω τραπεζικής οικονομίας το Σεπτέμβριο, αλλά οι βιομηχανικές ομάδες δήλωσαν ότι η έλλειψη ετοιμότητας  θα οδηγούσε στο να περιοριστούν κατά 25% οι συναλλαγές αφού δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.
Σε μια ενημέρωση τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών απέρριψε τις προσκλήσεις για μια περίοδο χάριτος σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάστηκαν περισσότερα από τρία χρόνια για να προετοιμαστούν.
Ωστόσο, οι επικριτές των κανόνων ανέφεραν ότι ορισμένες βασικές τεχνικές λεπτομέρειες δεν  ολοκληρώθηκαν κατά το τρέχον έτος ενώ οι εταιρείες απευθύνονται σε εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς για να ζητήσουν περισσότερο χρόνο.
Η FCA ζήτησε από τον εμπορικό όμιλο UK Finance να σχεδιάσει ένα εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι τελικές συστάσεις, οι οποίες συμφωνήθηκαν με μεγάλες οικονομικές, λιανικές και ταξιδιωτικές ομάδες, υποβλήθηκαν στην ρυθμιστική αρχή την περασμένη Παρασκευή.
Οι τράπεζες, οι τεχνολογικές ομάδες και οι έμποροι λιανικής πώλησης είχαν αρχικά προσδώσει τις ελπίδες τους στην EBA, την κορυφαία τραπεζική ρυθμιστική αρχή της Ευρώπης, για μια μεταβατική περίοδο που θα εφαρμοζόταν σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ωστόσο, η ΕΒΑ συμφώνησε μόνο να αφήσει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές "να παράσχουν περιορισμένο πρόσθετο χρόνο" σε τοπικό επίπεδο.
Η απόφαση προκάλεσε ανησυχίες ότι διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στους κανόνες, δημιουργώντας δαπανηρές επιπλοκές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας το «ρυθμιστικό αρμπιτράζ» καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούν τις δραστηριότητές τους σε περιοχές που υιοθέτησαν μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην επιβολή τους.
Στη χώρα μας το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια διαρκώς εντεινόμενη δραστηριότητα.
Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2018 ανήλθε σε 924 εκατ., από 720 εκατ. συναλλαγές το 2017, παρουσιάζοντας έτσι σημαντική αύξηση κατά 28%.Δεδομένου ότι, οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, το ποσοστιαίο μερίδιο του αριθμού των συναλλαγών, που διενεργήθηκαν με χρεωστικές κάρτες, στο σύνολο του αριθμού των συναλλαγών όλων των τύπων καρτών πληρωμών ανήλθε σε 88%.

Άνοδος 5 δισεκ. στις συναλλαγές με κάρτα

Το δεύτερο και πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε στα 65 δισεκ. ευρώ, από 60 δισεκ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 8% κι αυτό από μόνο του σημαίνει πρακτικά ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, περνάνε από ελεγχόμενους διαύλους.
Ειδικότερα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κυμάνθηκε στις 57 συναλλαγές, από 47 το 2017, και ο αντίστοιχος ανά πιστωτική κάρτα στις 39 συναλλαγές, από 35 το 2017.
Επιπλέον, η μέση αξία συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα παρουσίασε αύξηση κατά 2%, σε 4.073 ευρώ, από 3.998 ευρώ το 2017.
Αυτό το στοιχείο, που αποτυπώνει την αυξανόμενη χρήση πλαστικού χρήματος στην καθημερινότητα μας, είναι η μέση αξία ανά συναλλαγή.
Αυτή συνέχισε, λοιπόν, την πτωτική πορεία της και το 2018 και ανήλθε σε 70 ευρώ, από 82 ευρώ το 2017 και 108 ευρώ το 2016. Η μεγαλύτερη μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή εντοπίζεται στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες καθώς μειώθηκε σε 72 ευρώ, από 85 ευρώ το 2017.
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων εκτιμάται ότι, όπως και το προηγούμενο έτος, οι κάρτες πληρωμών, και ιδιαίτερα οι χρεωστικές κάρτες, χρησιμοποιούνται κυρίως για μεγάλο αριθμό πληρωμών μικρής αξίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η πολλαπλή αναγνώριση του χρήστη με πέραν τω δύο ταυτοποιήσεών του για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πιθανόν να αποτρέψει αρκετούς χρήστες από το ηλεκτρονικό εμπόριο πολλώ δε μάλλον που στη χώρα μας η δραστηριότητα είναι απολύτως νεόδμητη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS