Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από ουδέτερες θα προχωρήσει η Moody’s στις 23 Αυγούστου

Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από ουδέτερες θα προχωρήσει η Moody’s στις 23 Αυγούστου
Οι επόμενες κρίσιμες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου 2019 από την Standard and Poor’s και 1η Νοεμβρίου 2019 από την DBRs.
Στην αναβάθμιση μόνο των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από ουδέτερες  θα προχωρήσει ο αμερικανικός ελεγκτικός οίκος Moody’s στις 23 Αυγούστου.
Να σημειωθεί ότι η Fitch στις 2 Αυγούστου δεν προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας παρ΄ ότι θεώρησε ότι η τιμολόγηση των ελληνικών ομολόγων αντιστοιχεί σε υψηλότερη βαθμολογία.
Με βάση ενδείξεις η Moody’s θα διατηρήσει την βαθμολογία Β1 για την Ελλάδα που είναι μια κλίμακα χαμηλότερα από την υψηλότερη βαθμολογία ΒΒ- αλλά θα αναβαθμίσει τις προοπτικές σε θετικές από ουδέτερες (outlook positive από neutral).
Μέχρι τώρα ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων της Ελλάδος έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι οίκοι αξιολόγησης δεν έσπευσαν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα.
Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα είναι απόρροια εξωγενών παραγόντων όπως το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που θα ανακοινώσει η ΕΚΤ στις 12 Σεπτεμβρίου και όχι τόσο από εσωτερικούς παράγοντες.
Οι οίκοι αξιολόγησης είναι θετικά διακείμενοι στην νέα κυβέρνηση και στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει αλλά μια σειρά θεμάτων όπως πρωτογενές πλεόνασμα, πορεία ΑΕΠ, δημοσιονομικός χώρος και βεβαίως οι τράπεζες με τα NPEs και τα κεφάλαια τους κρατούν… ακόμη χαμηλά την βαθμολογία της Ελλάδος.
Με βάση την τιμολόγηση των ελληνικών ομολόγων η Ελλάδα θα δικαιολογούσε και επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ΒΒΒ- αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή η ανάκαμψη των τιμών και η πτώση σε ιστορικά χαμηλά των αποδόσεων είναι τεχνικά κατασκευασμένη λόγω της ΕΚΤ.
Η Fitch πρόσφατα υποστήριξε ότι τα αρνητικά επιτόκια στα ομόλογα δεν θα προσδώσουν καλύτερη βαθμολογία στις χώρες που τα ομόλογα τους έχουν αρνητικά επιτόκια.
Η Ελλάδα βαθμολογείται ως εξής από τους οίκους αξιολόγησης
Fitch ΒΒ-  ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Moody’s Β1 ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Standard and Poor’s Β+ ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
DBRS BB low ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Οι επόμενες κρίσιμες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου 2019 από την Standard and Poor’s και 1η Νοεμβρίου 2019 από την DBRs.
 
Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ΙκανότητεςΠιστοληπτική ΙκανότηταΠροοπτικήΗμερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης

MOODY'S B1 Σταθερή Μάρτιος 2019
FITCH BB- Σταθερή Αύγουστος 2018
STANDARD & POOR'S B+ Θετική Ιούλιος 2018
RATING AND INVESTMENT B+ Θετική Απρίλιος 2019
DBRS BB (LOW) Σταθερή Μάιος 2019

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS