Προς τέλη Οκτωβρίου οι εγκρίσεις από την DGComp για το APS έως 20 δις NPEs των τραπεζών – Η αύξηση του CDS αρνητική εξέλιξη

Προς τέλη Οκτωβρίου οι εγκρίσεις από την DGComp για το APS έως 20 δις NPEs των τραπεζών – Η αύξηση του CDS αρνητική εξέλιξη
Μέρος της χρονοκαθυστέρησης αποδίδεται και στις διαφωνίες των τραπεζών για το κόστος που θα πληρώνουν στο ελληνικό δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις.
Προς τα τέλη Οκτωβρίου 2019 μετατίθεται η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για την συλλογική μείωση των NPEs μέσω APS ή Ιταλικού μοντέλου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp.
Να σημειωθεί ότι αναμενόταν έως τον Μάιο να εγκριθεί η πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (βασικού μετόχου των τραπεζών) και της κυβέρνησης που περιλαμβάνει τιτλοποίηση προβληματικών δανείων έως 20 δισεκ. με παράλληλη παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος στις τράπεζες για τα senior bond που θα εκδώσουν.
Στα 20 δισεκ. NPEs προς τιτλοποίηση τα κύρια ομόλογα senior bond θα ήταν 6-7 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μεγάλη καθυστέρηση μιας πρότασης που δεν απέχει ουσιωδώς από την αντίστοιχη ιταλική σχετίζεται με την γραφειοκρατία της DGComp.
Συν τοις άλλοις υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Μέρος της χρονοκαθυστέρησης αποδίδεται και στις διαφωνίες των τραπεζών για το κόστος που θα πληρώνουν στο ελληνικό δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις.
Με βάση το ιταλικό μοντέλο λήφθηκε υπόψη το CDS 3 ετών για τα πρώτα 3 χρόνια, ακολούθως το CDS για τα 5 χρόνια για διαστήματα από 3 έως 5 χρόνια εάν διατηρηθούν τα κύρια ομόλογα και 7ετές CDS εάν τα τραπεζικά ομόλογα διατηρηθούν πάνω από 5 χρόνια.
Το 5ετές CDS έχει επιδεινωθεί εσχάτως και από 231 μονάδες βάσης έχει αναρριχηθεί στις 293 μονάδες βάσης ή 2,93% επιτόκιο.
Οι ελληνικές τράπεζες ζητούσαν χαμηλό επιτόκιο στα επίπεδα της Ιταλίας αλλά θα επιλεγεί κλιμακωτό επιτόκιο με βάση την διάρκεια των τραπεζικών ομολόγων που θα εκδοθούν.

Η ΤτΕ αποκρύπτει ότι η πρόταση της έχει απορριφθεί

Επιμελώς η Τράπεζα της Ελλάδος αποκρύπτει ότι η πρόταση της για τα κόκκινα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα NPEs έχει απορριφθεί τόσο από την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ όσο και τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών.
Έτσι εξηγείται γιατί και η Alpha bank που ήταν η μόνη τράπεζα που θεωρητικά θα μπορούσε να εφαρμόσει την πρόταση της ΤτΕ υιοθετεί άλλες λύσεις προσεγγίζοντας το μοντέλο Eurobank με 12 με 15 δισεκ. ευρώ NPEs.
Η πρόταση της ΤτΕ η οποία από την πρώτη στιγμή είχε κριθεί ανεφάρμοστη ουσιαστικά περιλάμβανε τα εξής στοιχεία
-Μεταφορά σε μια εταιρία ειδικού σκοπού SPV περίπου 40 δισεκ. NPEs
-Θα μεταφέρονταν και 7,4 δισεκ. DTC δηλαδή κεφάλαιο που προέρχεται από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Την περίοδο που είχε ανακοινωθεί η πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα το bankingnews είχε θέσει τρεις παραμέτρους
-Πόση θα είναι η κεφαλαιακή ζημία και απαίτηση για τις ελληνικές τράπεζες;
Θα ήταν 4-5 δισεκ. ευρώ;
-Η Κυβέρνηση θα συμφωνήσει να χάσει 7,4 δισεκ. NPEs και να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ετησίως 700 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ;
-Πως θα δεχθούν οι τράπεζες να μεταφέρουν 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια χωρίς να έχουν έλεγχο στο τι μεταφέρεται και πως γίνεται η διαχείριση;
Για τους λόγους αυτούς και πολλούς άλλους η πρόταση της ΤτΕ είναι ανεφάρμοστη.
Όμως φθάνοντας στο σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος επιμελώς αποκρύπτει ότι σε όλες τις ανεπίσημες επαφές που έχουν υπάρξει μεταξύ της ΤτΕ και της DGComp και του SSM για την πρόταση που έχει παρουσιάσει για τα προβληματικά δάνεια… έχει αναφερθεί ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Η ΤτΕ για να κρατήσει στην ζωή την πρόταση της ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να θεσπίσει νόμο για την μεταφορά του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Ωστόσο ακόμη και εάν αυτό συμβεί η πρόταση της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Η ουσία είναι ότι οι συλλογικές λύσεις για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα είναι μια και όχι δύο.
Μόνο το Ιταλικό μοντέλο υφίσταται και αυτό για να εγκριθεί έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS