ΕΛΤΡΑΚ: Στο 78,50% περίπου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd

ΕΛΤΡΑΚ: Στο 78,50% περίπου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd
H ELTRAK CP Ltd απέκτησε συνολικά 222.002 κοινές ονομαστικές μετοχές της εισηγμένης, έναντι 3,30 ευρώ ανά μετοχή, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών
Σε περίπου 78,50% από περίπου 76,92% προηγουμένως ανήλθε στις 20.08.2019 το ποσοστό που κατέχει στην ΕΛΤΡΑΚ η ELTRAK CP Limited, η οποία έχει υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ, στις 20.08.2019 η ELTRAK CP Ltd απέκτησε συνολικά 222.002 κοινές ονομαστικές μετοχές της εισηγμένης, έναντι 3,30 ευρώ ανά μετοχή, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του προτείνοντα στην εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 78,50% από περίπου 76,92% που ήταν στις 19.08.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS