Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ η Κρι-Κρι και μια ματιά στα θεμελιώδη

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ η Κρι-Κρι και μια ματιά στα θεμελιώδη
Ενισχυμένα ήταν τα μεγέθη στο πρώτο τρίμηνο του 2018 – Αρνητικός είναι ο καθαρός δανεισμός 
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή ή 0,135 ευρώ μετά την αφαίρεση του φόρου διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Κρι-Κρι.
Το μέρισμα αντιστοιχεί σε καθαρή απόδοση 2,5%.
Η μετοχή καταγράφει άνοδο 23% από την αρχή του έτους, ενώ τονίζεται πως πριν από τρία χρόνια ήταν στα 1,65 ευρώ και σήμερα διαπραγματεύεται στα 5,26 ευρώ.
Η εισηγμένη εμφανίζει εξαιρετική διάρθρωση ισολογισμού με το 2018 να έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις 94,2 εκατ. ευρώ από 79,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,1 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση να είναι στα 174 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης είχε πωλήσεις 21,8 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν στα 58 εκατ. ευρώ με τα δάνεια να μην ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ και να καλύπτονται πλήρως από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 12,4 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS