Υπάρχει λύση για την Creta Farms: Haircut στα δάνεια 50% με 60%, ενέχυρο μετοχές και στρατηγικός επενδυτής

Υπάρχει λύση για την Creta Farms: Haircut στα δάνεια 50% με 60%, ενέχυρο μετοχές και στρατηγικός επενδυτής
Γενναίο haircut των τραπεζικών δανείων 50% με 60% θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας
Υπάρχει λύση για την Creta Farms;
Ναι και περιλαμβάνει τα εξής
-Γενναίο haircut των τραπεζικών δανείων 50% με 60%
-Οι βασικοί μέτοχοι θα δώσουν ως ενέχυρο τις μετοχές
-Εγγύηση ότι το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα θα παραμείνει
-Αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου
-Νέο επιχειρηματικό σχέδιο γενναίας αναδιάρθρωσης

Εάν δεν γίνουν αυτά η ειδική διαχείριση πλησιάζει έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS