Katz Gold: Οι ελληνικές τράπεζες είναι μια εντυπωσιακή αγορά – Eurobank και Εθνική έχουν περιθώρια ανόδου 300%

Katz Gold: Οι ελληνικές τράπεζες είναι μια εντυπωσιακή αγορά – Eurobank και Εθνική έχουν περιθώρια ανόδου 300%
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank είναι μερικές από τις καλύτερες επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο και απλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον τυχερό επενδυτή πάνω από 300% κατά το 2020 κατά την Katz Gold
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές είναι μια εντυπωσιακή αγορά, ειδικά η Εθνική και η Eurobank έχουν 300% ανοδικά περιθώρια υποστηρίζει η Katz Gold που είναι αμερικανική εταιρία χρηματιστηριακών αναλύσεων.
(Υποσημείωση bankingnews η προσέγγιση της Katz Gold και οι παραδοχές που λαμβάνει αναφέρονται σε ένα ιδανικό περιβάλλον το οποίο εκτιμούμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί)
Με βάση την Katz Gold η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (NBGIF) και η Eurobank (EGFEY) επανέρχονται στην κανονικότητα ως προς την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE στην κορυφή των ευρωπαϊκών τραπεζών και ως εκ τούτου θα αποτιμηθούν ανάλογα.
Στα χαμηλά επίπεδα αμερικανικής κρίσης το 2010, το κακό χρέος δηλαδή τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα έφθασε στο 5,3% και σήμερα είναι 1% αυτό το μοντέλο αποτίμησης προϋποθέτει 3-4% κακό χρέος στην Ελλάδα, σε βάθος χρόνου.
Πολλά από τα προβλήματα που οδήγησαν στην καταστροφή της Ελλάδας έχουν δείξει σημαντική βελτίωση τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι ελληνικές τράπεζες, ειδικά η Εθνική και η Eurobank, μπορεί να σημειώσουν άνοδο 300% στο χρηματιστήριο.
Λόγω της οικονομικής αναταραχής κατά την τελευταία δεκαετία, οι επενδυτές φοβούνται την Ελλάδα.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος του φόβου έρχεται σε σύγκρουση με την ελπιδοφόρα πραγματικότητα και το ευοίωνο μέλλον.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ελλάδας, ο οποίος συνέβαλε στα οικονομικά προβλήματα της χώρας, έχει μεταμορφωθεί ριζικά.
Οι επιχειρηματικές πρακτικές βελτιώθηκαν και η ουσιαστική εξυγίανση λόγω της παρατεταμένης ύφεσης οδήγησε στην εμφάνιση μόνο 4 σημαντικών τραπεζών
Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των NPEs οι τράπεζες λειτουργούν με κέρδη.
Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πήρε 101 εκατ. νέες προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο του 2019 αλλά εμφάνισε και κέρδη.
Αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον ερώτημα τι κέρδη θα επιτυγχάνουν οι τράπεζες στην πραγματικότητα όταν εξομαλυνθούν οι προβλέψεις;
Τα NPEs γνωστό και ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκάλεσαν πλήθος αρνητικών σχολίων για τις ελληνικές τράπεζες λόγω των χαμηλών αποδόσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία δεσμεύουν το κεφάλαιο και επιβαρύνονται με νομικά και διοικητικά έξοδα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank έχουν εξαλείψει μεγάλο μέρος των προβλημάτων από τους ισολογισμούς τους.
Επί του παρόντος, υπάρχει μια βιώσιμη πρόταση που περιλαμβάνει ένα μηχανισμό εγγυήσεων από το κράτος στα κύρια ομόλογα που θα εκδίδουν οι τράπεζες για τις τιτλοποιήσεις NPEs.
H μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς προσφέρει μια συναρπαστική ευκαιρία που δεν αξιοποιείται από την αγορά και δεν έχει αποτιμηθεί.
Με βάση εκτιμήσεις μόλις τα επισφαλή ανοίγματα υποχωρήσουν στο 9% η επίδραση στο κεφάλαιο θα είναι αισθητή και θα βελτιώσει την λογιστική αξία.
 Για παράδειγμα, εάν η Εθνική πουλήσει 8,7 δισεκ. NPEs, θα αντλήσει 783 εκατ. και αυτό θα αυξήσει τη λογιστική αξία και την κεφαλαιοποίηση.
Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι ελληνικές τράπεζες να ακολουθήσουν ένα επιτυχημένο μοντέλο πωλήσεων προβληματικών δανείων.
Image

Μελλοντικές απομειώσεις

Η υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ήδη επηρεάσει την κατάσταση αποτελεσμάτων και τη λογιστική αξία και δεν θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις.
Μόνο οι νέες απομειώσεις επηρεάζουν δυσμενώς την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τη λογιστική αξία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κακό χρέος δηλαδή τα NPEs είναι σήμερα περίπου 1%.
Στην Ελλάδα, θα είναι υψηλότερο, αλλά εάν η Ελλάδα συνεχίσει να επιδεικνύει καλές μακροοικονομικές τάσεις που περιλαμβάνουν ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ και αύξηση των τιμών κατοικιών, θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι τα NPEs θα μειωθούν στο 3%.
Δεδομένου ότι οι απομειώσεις – νέες προβλέψεις έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη και επίσης μειώνουν τα περιουσιακά στοιχεία (και τη λογιστική αξία), αυτό προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες.
Καθώς η οικονομία βελτιώνεται και οι επιχειρήσεις ανακάμπτουν θα αυξάνονται οι πιθανότητες εξυπηρέτησης των δανείων.
Προβλέπεται ένα ορισμένο ποσό απομείωσης, το οποίο φυσικά αποδίδεται στα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα.
Ωστόσο αυτό δεν διαφέρει από την Ρωσία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και άλλες χώρες, όπου ορισμένες τράπεζες έχουν αποδείξει ότι έχουν πολύ επιτυχημένα τραπεζικά μοντέλα, με υψηλό ROE και υφιστάμενη Τιμή προς Λογιστική Αξία άνω του 1.

Οι καλύτερες

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank είναι οι «καλύτερες» τράπεζες, λόγω της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας που αντανακλάται στο Tier One Capital Ratio, τις μικρότερες απομειώσεις και την υψηλότερη απόδοση.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Εθνική και η Eurobank πρωτοστατούν στην μείωση των NPEs και στην αναδιάρθρωση των δανείων.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank επιδεικνύουν σημαντική αύξηση κερδών.
Οι εκτιμήσεις στην ΕΕ για τις τράπεζες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι καλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες αποτιμώνται σε τιμή μεγαλύτερη από 1 ως προς την λογιστική αξία, ενώ η χαμηλότερη αποτίμηση είναι 0,25.
Ένας από τους μεγαλύτερους καθοριστικούς παράγοντες της δύναμης μιας τράπεζας είναι η απόδοση της καθαρής θέσης (ROE).
Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κακές αποδόσεις ROE επειδή έχουν αναπτυχθεί λανθασμένα, συμμετέχοντας σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι πολύ επικίνδυνες και υπάρχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
Το μέσο ROE στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ κινήθηκε από το 2016 έως το 2018, από 3% έως 6%.
Η Εθνική και η Eurobank, πλησιάζουν το ανώτατο όριο στο ROE, αν οι μελλοντικές απομειώσεις μειωθούν κατά 75%, υποθέτοντας ότι το τα NPEs στο μέλλον θα ανέλθουν στο 3-4%.
Με βάση ένα μοντέλο προκύπτει ROE 11,2% για την Εθνική τράπεζα και 8,9% για την Eurobank.

Θετική επιχειρηματική δυναμική που υποστηρίζει τις ελληνικές τράπεζες

Υπάρχει ισχυρή επιχειρηματική δυναμική που ενισχύει τις ελληνικές τράπεζες

-Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης, παραμένουν μόνο 4 τράπεζες στην Ελλάδα.
-Οι περισσότερες διεθνείς τράπεζες δεν είχαν στο παρελθόν την επιχειρηματική διάθεση να επενδύσουν περαιτέρω στην Ελλάδα.
-Η απόδοση των τραπεζών συνδέεται στενά με την οικονομική δραστηριότητα.
Στην πραγματικότητα, η κερδοφορία των τραπεζών βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το ROE των τραπεζών της ζώνης του ευρώ έφθασε το 6% το 2018, από 3% το 2016.
Με βάση την εξομάλυνση των δαπανών απομείωσης δανείων και αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι η ROE βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της απόδοσης των ευρωπαϊκών τραπεζών.
-Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καλή ρευστότητα.
Υπάρχουν πολλά χρήματα στους ισολογισμούς.
-Οι ελληνικές τράπεζες δημοσιεύουν θετικά κέρδη και ενισχύουν τα μετρητά
-Οι τιμές των μετοχών αυξάνονται, προσφέροντας την ευκαιρία για άντληση κεφαλαίων μέσω αυξήσεων κεφαλαίου.
Οι καταθέσεις αυξήθηκαν πάνω από 6%.
-Μετά από πολλά μέτρα λιτότητας και δαπάνες αναδιάρθρωσης, οι δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών είναι πιο αποδοτικές, με αποτέλεσμα την κερδοφορία, ακόμη και με μεγάλα έξοδα απομείωσης και αναδιάρθρωσης.
- Ενώ το κόστος κεφαλαίου έχει μειωθεί, τα επιτόκια δανεισμού για νέα δάνεια είναι σημαντικά υψηλότερα, δημιουργώντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας
-Καθώς η οικονομία βελτιώνεται και οι επιχειρηματικές και οικιακές

Βελτίωση των Μακροοικονομικών προοπτικών

Πολλά από τα προβλήματα που οδήγησαν στην καταστροφή της Ελλάδας δείχνουν σημάδια βελτίωσης τους τελευταίους 12 μήνες:
Ιούλιος 2019: Νέο πολιτικό κόμμα στην εξουσία.
 Το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πιο φιλικό στις επενδύσεις.
Ιούλιος 2019: Η πρώτη μετεκλογική έκδοση ομόλογου της Ελλάδας έφθασε τα 2,5 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας απόδοση 1,9% και έντονο ενδιαφέρον από μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Ιούλιος 2019: Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα βελτιώνεται.
Ιούλιος 2019: Το ποσοστό ανεργίας μειώνεται στο 17,2%, ή πτώση  3% από το 2018.
Το ποσοστό ανεργίας ήταν το 28% το 2013.
 Απρίλιος 2019: Η Ελλάδα υπέβαλε επίσημη αίτηση στο ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, ζητώντας τη συγκατάθεσή της για την πρόωρη εξόφληση των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο.
Μάρτιος 2019: Η Moody's αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού χρέους δύο βαθμίδες από Β3 σε Β1.
Το 2019 το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4%, έναντι 1,3% για την ΕΕ.
Αύγουστος 2018: Η Ελλάδα εξέρχεται από το πρόγραμμα διάσωσης.

Ευρωπαϊκός οικονομικός προβληματισμός

Τον Ιούλιο 2019 η ΕΚΤ δήλωσε ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια στο σημερινό ή χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ M. Draghi έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Αυτά τα νέα από την ΕΚΤ, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, επιδράσει αρνητικά και την Ελλάδα.

Εκτίμηση

Η ορθή σύγκριση είναι η σχέση τιμής προς λογιστική αξία ειδικά σε τράπεζες με ανομοιογενή χαρακτηριστικά.
Με βάση τον MSCI, η μέση τιμή προς λογιστική αξία των τραπεζών στην Ευρώπη είναι 0,67.
Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου 1 φορά την σχέση P/BV τιμής προς λογιστική αξία ενώ οι τράπεζες με την χαμηλότερη σχέση είναι 0,25.
Οι τράπεζες με υψηλή σχέση τιμής προς λογιστική αξία τείνουν να έχουν υψηλό ROE.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank, αποδεικνύουν ότι το ROE βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών τραπεζών και ως εκ τούτου θα αποτιμηθούν ανάλογα.
Γιατί;
-Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας είναι διπλάσιος από αυτόν της ΕΕ
-Η λογιστική αξία των ελληνικών τραπεζών είναι σημαντικά υποεκτιμημένη.
Μόλις αποπληρωθεί το κακό χρέος, η λογιστική αξία θα αυξηθεί σημαντικά
-Τα κέρδη αυξάνονται εξαιτίας της εξάλειψης του κόστους των επισφαλών απαιτήσεων και των εξόδων αναδιάρθρωσης, που θα αυξήσει στο μέλλον κέρδη και κεφάλαια.
Με βάση ορισμένα μοντέλα η δίκαιη χρηματιστηριακή αξία για την Εθνική θα πρέπει να είναι 315,3% υψηλότερα και της Eurobank  θα πρέπει να είναι 339,2% υψηλότερα σε διάστημα ενός έτους

Εθνική τράπεζα

Σήμερα:  Σχέση τιμής προς λογιστική αξία 0,35 και κεφ΄λαιο 5,86 δισεκ. και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ.  
Σε ένα έτος από σήμερα: Η λογιστική αξία αυξάνεται κατά 783 εκατ. τα NPEs στα 8,7 δισεκ. και τα κέρδη 648,5 εκατ.
Τα κεφάλαια θα αυξηθούν στα 7,29 δισεκ.
Εκτιμώμενος στόχος τιμής είναι τα 7,06 ευρώ ή αύξηση 315,3%

Eurobank

Σήμερα: Αποτιμάται τιμή προς λογιστική αξία 0,27 και 2,56 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Σε ένα Έτος: Θα έχει τιμή προς λογιστική αξία 1 με την λογιστική αξία να αυξάνεται κατά 792 εκατ. και 453 εκατ κέρδη.
Η κεφαλαιοποίηση θα μπορούσε να φθάσει στα 5,8 δισεκ ευρώ ή  αύξηση 339,2%

Συμπέρασμα

Όπως και στις περισσότερες μεγάλες επενδύσεις, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της αντίληψης της πραγματικότητας.
Με βάση την αρνητική προδιάθεση για την Ελλάδα που προκύπτει από την απογοήτευση των τελευταίων 10 ετών, τα θεμελιώδη στοιχεία δείχνουν τώρα ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι μια εντυπωσιακή αγορά.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank είναι μερικές από τις καλύτερες επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο και απλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον τυχερό επενδυτή πάνω από 300% κατά το 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS