Πλειάδα φόρων στη συνδρομητική τηλεόραση και αθέμιτος ανταγωνισμός με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας

Πλειάδα φόρων στη συνδρομητική τηλεόραση και αθέμιτος ανταγωνισμός με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας
Oι συνδρομητές των επιχειρήσεων συνδρομητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα επιβαρύνονται με φόρο 10% που επεβλήθη από τον Ιούλιο του 2016, ενώ ο ίδιος φόρος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Οι φόροι που έχουν επιβληθεί στη συνδρομητική τηλεόραση έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιβράδυνση της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές των επιχειρήσεων συνδρομητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:
Επιβαρύνονται με φόρο 10% που επεβλήθη από τον Ιούλιο του 2016, ενώ ο ίδιος φόρος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Πρόκειται δηλαδή για φόρο στο φόρο. 
Επιπλέον από τον Ιανουάριο του 2017 επεβλήθη φόρος 5% στις υπηρεσίες Internet και σταθερής τηλεφωνίας, ο οποίος επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους συνδρομητές μιας ελληνικής επιχείρησης που συμπεριλαμβάνει τη συνδρομητική τηλεόραση σε πακέτο συνδυαστικών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις  συνδρομητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:
Αποδίδουν στην Πολιτεία ετήσιο αντάλλαγμα έως και 3% επί των εσόδων τους για την άδεια δορυφορικής εκπομπής.
Καταβάλλουν όλους τους προβλεπόμενους φόρους επί των διαφημίσεων που προβάλλουν. 
Αποδίδουν ποσοστιαίες εισφορές της τάξεως αθροιστικά του 2% επί του τζίρου τους υπέρ των Κέντρων Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών, υπέρ ελληνικών Κινηματογραφικών παραγωγών και καταβάλλουν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα υπέρ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, και μόλις πριν από λίγους μήνες, επεβλήθη μια νέα επιβάρυνση υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, του ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων, ύψους 2% επί των συνολικών εσόδων της συνδρομητικής τηλεόρασης (και όχι μόνο επί των διαφημιστικών τους εσόδων), παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει οι διοικήσεις των εταιρειών του κλάδου, καθώς οι  δημοσιογράφοι και το προσωπικό που ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ δεν υπερβαίνει το 3% του ανθρώπινου δυναμικού τους. 
Κανένας από τους παραπάνω φόρους προς καταναλωτές και επιχειρήσεις συνδρομητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δεν επιβάλλεται στην περίπτωση των  εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, αλλά παρέχουν υπηρεσίες σε Έλληνες καταναλωτές (Netflix, Amazon, Youtube, AppleTV κτλ).
Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα τα παραπάνω δημιουργούν επαχθέστατες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων συνδρομητικής τηλεόρασης που δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς σε αυτές δεν μπορεί να επιβληθούν οι προαναφερόμενοι φόροι και εισφορές,  γεγονός που τους δίνει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS