ΕΛΤΡΑΚ: Απόκτηση 2.600 μετοχών από την ELTRAK CP Ltd

ΕΛΤΡΑΚ: Απόκτηση 2.600 μετοχών από την ELTRAK CP Ltd
Την απόκτηση 2.600 μετοχών της εταιρείας από την ELTRAK CP Ltd, έναντι συνολικού τιμήματος 8.580 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ
Την απόκτηση 2.600 μετοχών της εταιρείας από την ELTRAK CP Ltd, έναντι συνολικού τιμήματος 8.580 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα (29/8/2019) η ΕΛΤΡΑΚ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 28 Αυγούστου 2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 2.600 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 8.580 Ευρώ.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS