Με επιδόσεις 233 εκατ στο α΄ 6μηνο 2019 για την Εθνική ποια είναι η δίκαια αξία της; - Τα 2,7 δισ και πως βοήθησαν τα ομόλογα του... Titlos

Με επιδόσεις 233 εκατ στο α΄ 6μηνο 2019 για την Εθνική ποια είναι η δίκαια αξία της; - Τα 2,7 δισ και πως βοήθησαν τα ομόλογα του... Titlos
Η Εθνική δεν τα πήγε άσχημα, αντιθέτως τα πήγε καλά, στο α΄ 6μηνο του 2019 αλλά τα έκτακτα και οι φόροι ήταν το σημείο αναφοράς στην λογιστική κατάσταση.
Το βασικό ερώτημα που εγείρεται μετά τις επιδόσεις της Εθνικής τράπεζας στο α΄ 6μηνο του 2019 είναι το εξής.
Ποια η δίκαιη χρηματιστηριακή αξία;
Η Εθνική αποτιμάται στα 2,36 δισεκ. και λογικά θα πρέπει να αποτιμάται στα 2,7 δισεκ. ώστε η σχέση τιμής προς λογιστική αξία να είναι 0,50 που θεωρείται εύλογη.
Τα 2,7 δισεκ. κεφαλαιοποίηση αντιστοιχούν σε άνοδο 14% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Το δεύτερο ερώτημα είναι από πού προήλθαν τα κέρδη της Εθνικής τράπεζας;

1)Η Εθνική εμφάνισε κέρδη 233 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2019 από 19 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2018.
Τα κέρδη από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ ευρώ 9 εκατ στο β΄ τρίμηνο έναντι 5 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019.
Όμως μόνο η απόδοση αυτή δεν λέει ακριβώς την πραγματικότητα γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι πως προήλθαν τα κέρδη.
Π.χ. στα κέρδη περιλαμβάνονται τα 103 εκατ του deal της Πανγαία αλλά και έξοδα αναδιάρθρωσης 105 εκατ ευρώ.
Επίσης τα κύρια οργανικά κέρδη σημείωσαν αύξηση 51% από 43 εκατ στο α΄ τρίμηνο σε 64 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.

2)Τα έκτακτα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 151 εκατ ευρώ, 100 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 51 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα έκτακτα κέρδη προήλθαν από trading ομολόγων 59 εκατ ευρώ, περίπου 30 εκατ προήλθαν από πώληση ξενοδοχείου, περίπου 42 εκατ από NPLs κ.α.

3)Τα προ προβλέψεων κέρδη PPI διαμορφώθηκαν στα 461 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 245 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 217 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Παρουσιάζεται μείωση του PPI προφανώς λόγω της πτώσης των εκτάκτων εσόδων από χρηματοοικονομικές και άλλες συναλλαγές.

4)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 204 εκατ ευρώ από τα οποία τα 101 εκατ διενεργήθηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2019.

5)Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε προ φόρων βάση τα κέρδη της Εθνικής ανήλθαν σε 261 εκατ με τους φόρους να φθάνουν στα 8 εκατ ευρώ.
Οι φόροι 8 εκατ αντιστοιχούν σε φορολογικό συντελεστή 3%.

6)Τα κεφάλαια της Εθνικής έχουν βελτιωθεί στα 5,55 δισεκ. διαμορφώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 16% με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 37,4 δισεκ.
Το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό αυξήθηκε μεταξύ α΄ και β΄ τριμήνου 2019 από 35,1 δισεκ. σε 37,4 δισεκ. ή 2,3 δισεκ. και λόγω των κρατικών ομολόγων που ενσωμάτωσε από την μετατροπή του TITLOS του πρώην swaps.
Η Εθνική θα εγγράφει 113 εκατ ετησίως από τόκους από τα ομόλογα αυτά....έως το 2026....
Το αρχικό swaps ήταν 5,5 δισεκ. και η αναπόσβεστη αξία κατά την περίοδο μετατροπής ήταν 4 δισεκ.
Η Εθνική ενσωμάτωσε 3 ομόλογα αξίας 3,314 δισεκ. ευρώ με μέσο επιτόκιο 2,5% ή εύρος 2,90% με 3,55%.
Τα επιτόκια των αντίστοιχων λήξεων κρατικών ομολόγων έχουν πολύ υψηλότερες τιμές

Παράλληλα η Εθνική ενίσχυσε τα κεφάλαια της με έκδοση core tier 1 ύψους 400 εκατ και με επιτόκιο 8,25% ενώ θα πουλήσει και την Εθνική Ασφαλιστική η οποία ενέργεια θα έχει ουδέτερη έως οριακά αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας.

7)Τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα εξελίσσονται εντός στόχων της Εθνικής τράπεζας στο 36,5% διαμορφώνεται το NPEs ratio ή 12,9 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο λόγω των πωλήσεων το coverage ratio δηλαδή ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 56% στο β΄ τρίμηνο του 2019 από 58,4% στο α΄ τρίμηνο του 2019.
8)Με όρους ρευστότητας οι καταθέσεις ανέρχονται σε 43 δισεκ., η ρευστότητα που έχει αντληθεί από την ΕΚΤ παραμένει στάσιμη στα 2,3 δισεκ. και τα repos επίσης μειώθηκαν στα 900 εκατ.

Συμπέρασμα

Τα έκτακτα κέρδη επέδρασαν σημαντικά στις επιδόσεις της Εθνικής τράπεζας.
Ωστόσο ακόμη και με έκτακτα η Εθνική επιτυγχάνει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο για να γράφονται όλα, η Εθνική προσεχώς θα εξαντλήσει την δυνατότητα της να πουλάει assets οπότε αυτό που θα μετρήσει είναι τα προ προβλέψεων έσοδα τα οποία αυξήθηκαν με όρους core PPI ενώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε οριακά στο β΄ τρίμηνο.
Η Εθνική δεν τα πήγε άσχημα, αντιθέτως τα πήγε καλά, στο α΄ 6μηνο του 2019 αλλά τα έκτακτα και οι φόροι ήταν το σημείο αναφοράς στην λογιστική κατάσταση.

Υποσημείωση

Εντυπωσιακό ράλι σημειώνεται στην τιμή του ομολογιακού tier 2 της Εθνικής τράπεζας με επιτόκιο έκδοσης 8,25% έχει πλέον υποχωρήσει στο 7,40%

Image


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS