Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 των τραπεζών; - Μικρά βήματα βελτίωσης χωρίς να ενθουσιάζουν, ισχυρά έκτακτα, τρικ με τον φόρο – Ενισχύονται κεφαλαιακά

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 των τραπεζών; - Μικρά βήματα βελτίωσης χωρίς να ενθουσιάζουν, ισχυρά έκτακτα, τρικ με τον φόρο – Ενισχύονται κεφαλαιακά
Σταθεροποίησαν τους ισολογισμούς, έδειξαν μικρά δείγματα βελτίωσης αλλά σε γενικές γραμμές δεν ενθουσίασαν
Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 των ελληνικών τραπεζών;
Σταθεροποίησαν τους ισολογισμούς, έδειξαν μικρά δείγματα βελτίωσης αλλά σε γενικές γραμμές δεν ενθουσίασαν
Η Εθνική πέτυχε κέρδη 233 εκατ. η Alpha bank 86,8 εκατ. και η Πειραιώς 32 εκατ ή 7 εκατ εάν συμπεριληφθούν και οι διακοπείσες δραστηριότητες, ενώ η Eurobank 25,7 εκατ.
Συνολικά οι 4 τράπεζες πέτυχαν κέρδη 353 εκατ που σίγουρα είναι επίδοση θετική μεν αλλά δεν ενθουσιάζει δε....

Ωστόσο καταλυτικός παράγοντας σε Εθνική και Alpha bank  αποδείχθηκαν τα έκτακτα κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 349 εκατ ευρώ ενώ τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 320 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς αντιθέτως εμφάνισε κέρδη μόλις 4 εκατ από χρηματοοικονομικές πράξεις... ενώ η Eurobank 22 εκατ ευρώ.
Στην Εθνική το θέμα του φόρου σίγουρα θα σχολιαστεί παρ΄ ότι ερμηνεύεται.
Οι τράπεζες έκαναν ένα βήμα προς τα εμπρός, ενίσχυσαν τα κεφάλαια τους και μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους.
Οι επιδόσεις χωρίς τα έκτακτα μπορεί να μην εντυπωσιάζουν αλλά δεν βγάζουν ζημίες και μειώνεται το ρίσκο στους ισολογισμούς.
Έχουμε ακόμη δρόμο αλλά έχει γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός.

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο της Εθνικής: Κέρδη 233 εκατ με 151 εκατ έκτακτα και με 8 εκατ φόρους – Αύξηση κεφαλαίων στα 5,55 δισ

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2019 της Εθνικής τράπεζας;
Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Εθνική εμφάνισε βελτίωση ακόμη και με τα έκτακτα, το προφίλ ρίσκου έχει μειωθεί και έχουν αυξηθεί οι πηγές εσόδων ακόμη και εάν δεν είναι επαναλαμβανόμενες.
1)Η Εθνική εμφάνισε κέρδη 233 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2019 από 19 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2018.
Τα κέρδη από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ ευρώ 9 εκατ στο β΄ τρίμηνο έναντι 5 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019.
Όμως μόνο η απόδοση αυτή δεν λέει ακριβώς την πραγματικότητα γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι πως προήλθαν τα κέρδη.
Π.χ. στα κέρδη περιλαμβάνονται τα 103 εκατ του deal της Πανγαία αλλά και έξοδα αναδιάρθρωσης 105 εκατ ευρώ.
Επίσης τα κύρια οργανικά κέρδη σημείωσαν αύξηση 51% από 43 εκατ στο α΄ τρίμηνο σε 64 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
2)Τα έκτακτα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 151 εκατ ευρώ, 100 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 51 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Τα έκτακτα κέρδη προήλθαν από trading ομολόγων 59 εκατ ευρώ, περίπου 30 εκατ προήλθαν από πώληση ξενοδοχείου, περίπου 42 εκατ από NPLs κ.α.
3)Τα προ προβλέψεων κέρδη PPI διαμορφώθηκαν στα 461 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 245 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 217 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Παρουσιάζεται μείωση του PPI προφανώς λόγω της πτώσης των εκτάκτων εσόδων από χρηματοοικονομικές και άλλες συναλλαγές.
4)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 204 εκατ ευρώ από τα οποία τα 101 εκατ διενεργήθηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2019.
5)Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε προ φόρων βάση τα κέρδη της Εθνικής ανήλθαν σε 261 εκατ με τους φόρους να φθάνουν στα 8 εκατ ευρώ.
Οι φόροι 8 εκατ αντιστοιχούν σε φορολογικό συντελεστή 3%.
6)Τα κεφάλαια της Εθνικής έχουν βελτιωθεί στα 5,55 δισεκ. διαμορφώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 16% με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 37,4 δισεκ.
Το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό αυξήθηκε μεταξύ α΄ και β΄ τριμήνου 2019 από 35,1 δισεκ. σε 37,4 δισεκ. ή 2,3 δισεκ. απόρροια των κρατικών ομολόγων που ενσωμάτωσε από την μετατροπή του TITLOS του πρώην swaps.
Η Εθνική θα εγγράφει 113 εκατ ετησίως από τόκους από τα ομόλογα αυτά.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική ενίσχυσε τα κεφάλαια της με έκδοση core tier 1 ύψους 400 εκατ και με επιτόκιο 8,25% ενώ θα πουλήσει και την Εθνική Ασφαλιστική η οποία ενέργεια θα έχει ουδέτερη έως οριακά αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας.
7)Τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα εξελίσσονται εντός στόχων της Εθνικής τράπεζας στο 36,5% διαμορφώνεται το NPEs ratio ή 12,9 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο λόγω των πωλήσεων το coverage ratio δηλαδή ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 56% στο β΄ τρίμηνο του 2019 από 58,4% στο α΄ τρίμηνο του 2019.
8)Με όρους ρευστότητας οι καταθέσεις ανέρχονται σε 43 δισεκ., η ρευστότητα που έχει αντληθεί από την ΕΚΤ παραμένει στάσιμη στα 2,3 δισεκ. και τα repos επίσης μειώθηκαν στα 900 εκατ.

Συμπέρασμα

Τα έκτακτα κέρδη επέδρασαν σημαντικά στις επιδόσεις της Εθνικής τράπεζας.
Ωστόσο ακόμη και με έκτακτα η Εθνική επιτυγχάνει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο για να γράφονται όλα, η Εθνική προσεχώς θα εξαντλήσει την δυνατότητα της να πουλάει assets οπότε αυτό που θα μετρήσει είναι τα προ προβλέψεων έσοδα τα οποία αυξήθηκαν με όρους core PPI ενώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε οριακά στο β΄ τρίμηνο.
Η Εθνική δεν τα πήγε άσχημα, αντιθέτως τα πήγε καλά, στο α΄ 6μηνο του 2019 αλλά τα έκτακτα και οι φόροι ήταν το σημείο αναφοράς στην λογιστική κατάσταση.

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2019 της Alpha bank: Κέρδη 86,8 εκατ αλλά με 197,5 εκατ έκτακτα – Το PPI μειώθηκε

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2019 της Alpha bank;
Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ενώ τα προ προβλέψεων έσοδα αυξήθηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο….σημείωσαν μεγάλη πτώση σε σχέση με το 2018.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι η Alpha bank κινήθηκε συντηρητικά μεν αλλά κατάφερε να διατηρήσει μια σταθερή πορεία.
Ποια τα βασικά συμπεράσματα
1)Τα κέρδη της Alpha bank στο α΄ 6μηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα 86,8 εκατ εκ των οποίων 27,5 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 59,4 εκατ στο β ΄ τρίμηνο του 2019.
Σε πρό φόρων βάση ανήλθαν στα 119,1 εκατ ενώ οι φόροι που αναλογούν 32,2 εκατ αντιστοιχούν σε φορολογικό συντελεστή 28% περίπου.
2)Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στα 197,5 εκατ εκ των οποίων τα 123 εκατ επιτεύχθηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2019.
3)Τα κύρια λειτουργικά έσοδα στα 950 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2019 σημείωσαν κάμψη σε σχέση με το 2018 περίπου 13% απόρροια του γεγονότος ότι το 2018 η τράπεζα είχε περισσότερα έκτακτα έσοδα.
4)Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 594 εκατ το α΄ 6μηνο του 2019 από 803 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2018.
Ωστόσο τα αποτελέσματα προ προβλέψεων σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν σε 322 εκατ στο β΄ τρίμηνο από 271 εκατ στο α΄ τρίμηνο σημείωσαν αύξηση ανά τρίμηνο.
Η πτώση αφορά την σύγκριση με το 2018.
5)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 488,5 εκατ 247 εκατ. στο β΄ τρίμηνο του 2019 έναντι 242 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019.
Να σημειωθεί ότι το απόθεμα προβλέψεων της Alpha bank διαμορφώνεται σε 11,5 δισεκ. ευρώ.
6)Τα NPEs της Alpha bank ανήλθαν σε 21,3 δισεκ. ή 48,1% του συνόλου των δανείων με τον δείκτη coverage ratio κάλυψη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 47%.
7)Τα κεφάλαια της Alpha bank διαμορφώνονται στα 8,38 δισεκ. με το κεφαλαιακό μαξιλάρι στα 1,7 δισεκ. περίπου.

Πειραιώς: 32 εκατ κέρδη στο α΄ 6μηνο 2019 αλλά χωρίς εκπλήξεις

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 της τράπεζας Πειραιώς;
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η Πειραιώς εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, με εξαίρεση τα κόστη που μειώθηκαν οι υπόλοιποι τομείς ήταν σχεδόν σταθεροποιημένοι.
Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλες τράπεζες η Πειραιώς είχε κέρδη μόλις 4 εκατ από trading δηλαδή έκτακτα έσοδα.
Τα βασικά συμπεράσματα είναι
1)Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 32 εκατ ή 7 εκατ συμπεριλαμβανομένων και των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων.
Οι φόροι που αναλογούν είναι 25 εκατ ευρώ.
2)Το PPI δηλαδή τα προ προβλέψεων έσοδα αυξήθηκαν στα 417 εκατ ή άνοδος +6%.
3)Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 332 εκατ εκ των οποίων 188 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
4)Τα NPEs ανήλθαν στα 26,1 δισεκ. ευρώ ή 51,4% του συνόλου των δανείων.
Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio διαμορφώθηκε στο 48,2% και παραμένει από τους χαμηλότερους στο σύστημα.
Τα NPEs στα επιχειρηματικά δάνεια είναι 54%, στα στεγαστικά 43% και στα καταναλωτικά 57%.
5)Με βάση την στοχοθεσία της Πειραιώς το 2020 τα NPEs θα έχουν μειωθεί στα 16,5 δισεκ. και το 2021 στα 11,3 δισεκ.
6)Με όρους κεφαλαίων το CET1 διαμορφώνεται στα 6,9 δισεκ. και τα συνολικά κεφάλαια στα 7,3 δισεκ. με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,8%.
Εάν συμπεριληφθεί το deal της Intrum ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 15,7% και με όρους full loaded σε 5,5 δισεκ. με συνολικό SREP το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 14%.
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι επιδόσεις της Πειραιώς στο α΄ 6μηνο του 2019 δεν ενθουσίασαν αλλά τουλάχιστον επιβεβαίωσαν την σταθεροποίηση στον ισολογισμό.

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 της Eurobank: Τα 25,7 εκατ είναι απόρροια εξόδων αναδιάρθρωσης – Ανάκαμψη στα PPI

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2019 της Eurobank;
Πρωτίστως να αναφερθεί ότι τα τελικά μετά φόρων κέρδη της Eurobank ήταν 25,7 εκατ ευρώ και όχι 90 εκατ.
Στην λογιστική κατάσταση τα τελικά μετά φόρων κέρδη αφαιρώντας έξοδα αναδιάρθρωσης διαμορφώθηκαν σε 25,7 εκατ εκ των οποίων τα 19,7 εκατ επιτεύχθηκαν στο α΄ τρίμηνο και τα 6 εκατ στο β΄ τρίμηνο.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η Eurobank και η διοίκηση Καραβία εστιάστηκε στην σταθεροποίηση του ισολογισμού και στην στρατηγική εξυγίανσης των προβληματικών ανοιγμάτων.
Οι επιδόσεις δεν ενθουσιάζουν όπως αναμενόταν, το 2019 δεν ήταν η χρονιά της Eurobank από πλευράς κερδών αλλά το 2020.
Το 2019 είναι η χρονιά της Eurobank από πλευράς ποιοτικής εξυγίανσης.
Ποια τα βασικά συμπεράσματα
1)Τα κέρδη που επιτεύχθηκαν στο α΄ 6μηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ ευρώ με τα κέρδη από το εξωτερικό να φθάνουν στα 90 εκατ ευρώ.
Τα προ προβλέψεων έσοδα διαμορφώθηκαν σε 469,9 εκατ εκ των οποίων 265 εκατ στο β΄ τρίμηνο έναντι 204 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019.
Τα έκτακτα κέρδη ήταν μόλις 22 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2019.
2)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στα 348 εκατ ευρώ εκ των οποίων 164 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 183 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
3)Το NIM το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε στο 2,26 από 2,35.
4)Επίσης το cost of risk που είναι σημαντικός δείκτης αυξήθηκε σε 2,01 από 1,82 στο α΄ τρίμηνο του 2019.
5)Κεφαλαιακά η τράπεζα ενισχύθηκε σημαντικά και αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι ενώ τα αποτελέσματα δεν ενθουσίασαν, κατέγραψε σημαντική βελτίωση στα κεφάλαια της απόρροια μεταξύ άλλων και λόγω του deal με την Grivalia.
Τα κεφάλαια ανήλθαν στα 6,538 δισεκ. ευρώ ενώ με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 ανήλθαν σε 5,59 δισεκ.
6)Στα NPEs η τράπεζα έχει εμφανίσει μεγάλη πρόοδο στα 14,3 δισεκ. έχουν υποχωρήσει ή 32,8% με τον δείκτη coverage ratio κάλυψη των NPEs με προβλέψεις ανήλθε στο 54,5% που είναι η καλύτερη επίδοση στο σύστημα.
Στο τέλος του 2019 τα NPEs θα είναι 6,4 δισεκ. ή 15,9%, στο τέλος του 2020 θα έχουν διαμορφωθεί στα 5,1 δισεκ. ή 12,7% και το 2021 θα έχουν υποχωρήσει τα NPEs στα 3,4 δισεκ. ή 8,8 δισεκ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS