Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 της Eurobank: Μόνο 25,7 εκατ λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2019 της Eurobank: Μόνο 25,7 εκατ λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης
Στην λογιστική κατάσταση τα τελικά μετά φόρων κέρδη αφαιρώντας έξοδα αναδιάρθρωσης διαμορφώθηκαν σε 25,7 εκατ εκ των οποίων τα 19,7 εκατ επιτεύχθηκαν στο α΄ τρίμηνο και τα 6 εκατ στο β΄ τρίμηνο.
Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2019 της Eurobank;
Πρωτίστως να αναφερθεί ότι τα τελικά μετά φόρων κέρδη της Eurobank ήταν 25,7 εκατ ευρώ και όχι 90 εκατ.
Στην λογιστική κατάσταση τα τελικά μετά φόρων κέρδη αφαιρώντας έξοδα αναδιάρθρωσης διαμορφώθηκαν σε 25,7 εκατ εκ των οποίων τα 19,7 εκατ επιτεύχθηκαν στο α΄ τρίμηνο και τα 6 εκατ στο β΄ τρίμηνο.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η Eurobank και η διοίκηση Καραβία εστιάστηκε στην σταθεροποίηση του ισολογισμού και στην στρατηγική εξυγίανσης των προβληματικών ανοιγμάτων.
Οι επιδόσεις δεν ενθουσιάζουν όπως αναμενόταν, το 2019 δεν ήταν η χρονιά της Eurobank από πλευράς κερδών αλλά το 2020.
Το 2019 είναι η χρονιά της Eurobank από πλευράς ποιοτικής εξυγίανσης.
Ποια τα βασικά συμπεράσματα
1)Τα κέρδη που επιτεύχθηκαν στο α΄ 6μηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ ευρώ με τα κέρδη από το εξωτερικό να φθάνουν στα 90 εκατ ευρώ.
Τα προ προβλέψεων έσοδα διαμορφώθηκαν σε 469,9 εκατ εκ των οποίων 265 εκατ στο β΄ τρίμηνο έναντι 204 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019.
Τα έκτακτα κέρδη ήταν μόλις 22 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2019.
2)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στα 348 εκατ ευρώ εκ των οποίων 164 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 183 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
3)Το NIM το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε στο 2,26 από 2,35.
4)Επίσης το cost of risk που είναι σημαντικός δείκτης αυξήθηκε σε 2,01 από 1,82 στο α΄ τρίμηνο του 2019.
5)Κεφαλαιακά η τράπεζα ενισχύθηκε σημαντικά και αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι ενώ τα αποτελέσματα δεν ενθουσίασαν, κατέγραψε σημαντική βελτίωση στα κεφάλαια της απόρροια μεταξύ άλλων και λόγω του deal με την Grivalia.
Τα κεφάλαια ανήλθαν στα 6,538 δισεκ. ευρώ ενώ με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 ανήλθαν σε 5,59 δισεκ.
6)Στα NPEs η τράπεζα έχει εμφανίσει μεγάλη πρόοδο στα 14,3 δισεκ. έχουν υποχωρήσει ή 32,8% με τον δείκτη coverage ratio κάλυψη των NPEs με προβλέψεις ανήλθε στο 54,5% που είναι η καλύτερη επίδοση στο σύστημα.
Στο τέλος του 2019 τα NPEs θα είναι 6,4 δισεκ. ή 15,9%, στο τέλος του 2020 θα έχουν διαμορφωθεί στα 5,1 δισεκ. ή 12,7% και το 2021 θα έχουν υποχωρήσει τα NPEs στα 3,4 δισεκ. ή 8,8 δισεκ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS