Πιο αισιόδοξες οι εισηγμένες για την ελληνική οικονομία – Πού ποντάρουν για ανάκαμψη

Πιο αισιόδοξες οι εισηγμένες για την ελληνική οικονομία – Πού ποντάρουν για ανάκαμψη
Η επικείμενη άρση των capital controls, η διακοπή χρηματοδότησης από τον ELA και η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσαν στο εξάμηνο την τραπεζική χρηματοδότηση
Σημαντικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων παίζει η ρευστότητα του τραπεζικού κλάδου σύμφωνα με τα πρώτα σχόλια των διοικήσεων των εισηγμένων εταιρειών στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου.
Η επικείμενη άρση των capital controls, η διακοπή χρηματοδότησης από τον ELA και η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσαν στο εξάμηνο την τραπεζική χρηματοδότηση.
Επιπλέον η μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές σημειώνονται από τις διοικήσεις των εταιρειών, ενώ από κάποιες τονίζεται και η βελτίωση των προσδοκιών από την εκλογική διαδικασία και μετά.  
Πιο αναλυτικά η Τέρνα Ενεργειακή αναφέρει:  Ελληνική Οικονομία είναι σε ανοδική τροχιά αλλά η ανάπτυξή της επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε σχέση με  το 2018, παρά την μεγαλύτερη επενδυτική  δραστηριότητα σε  εξωστρεφείς κλάδους και αποκρατικοποιήσεις  και την ήπια άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Σημαντική  βελτίωση  καταγράφηκε  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2019,  ως  προς  την  μείωση  του  κόστους  νέου  δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου που διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Οι χρηματιστηριακές  αξίες  των  τραπεζών ανέκαμψαν,  οι καταθέσεις επιστρέφουν.  
σταδιακά και  οι  τράπεζες εξάλειψαν πλήρως  την εξάρτησή τους από τον ELA.
Η  εκλογική  διαδικασία  δημιούργησε  εύλογα ισχυρές  προσδοκίες  για  θετικές  εξελίξεις  στην  οικονομία,  με  επιτάχυνση  των  ρυθμών  μεγέθυνσης  της  και  άνοδο  της  ευημερίας των  νοικοκυριών. 
Αυτές  εστιάζονται  κυρίως στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε, με το οικονομικό κλίμα να παραμένει θετικό και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος να βελτιώνεται.
Παρ’ όλα αυτά, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν χαμηλοί και η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και οι γεωπολιτικές εντάσεις.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η άνοδος των καταθέσεων, η διακοπή χρηματοδότησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (ELA), η χαλάρωση περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα, συνέβαλαν στην αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης και βελτίωση του δημοσιονομικού περιβάλλοντος.
Η Τράπεζα Πειραιώς τονίζει πως η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδος αναμένεται να επιταχυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, υποβοηθούμενη από την απασχόληση, τις επενδύσεις, τις εξαγορές και την ιδιωτική κατανάλωση, παρόλο που εξακολουθεί να υπόκειται στις συνεχιζόμενες οικονομικές και δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου επιτήρησης.
Η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών ανάπτυξης θα βελτιώσει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε τυχόν εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, μειώνοντας την οικονομική μεταβλητότητα και αυξάνοντας τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
Ο ΟΤΕ σημειώνει πως στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί.
Ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη.
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, όπως καταδεικνύεται από την επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και τη δημοσίευση της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης της προόδου της χώρας, υπό το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 5 Ιουνίου 2019.
Τέλος η Τιτάν περιμένει πως η έναρξη νέων μεγάλων έργων, η οποία είχε ήδη καθυστερήσει, εξαρτάται πλέον από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει η Κυβέρνηση.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS