Μειώθηκαν πωλήσεις και κέρδη της Mermerenστο πρώτο εξάμηνο – Νέα αύξηση του μικτού περιθωρίου

Μειώθηκαν πωλήσεις και κέρδη της Mermerenστο πρώτο εξάμηνο – Νέα αύξηση του μικτού περιθωρίου
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο πρώτο τρίμηνο μείωσαν σημαντικά την παραγωγή – Πτωτικά τα κέρδη και στο δεύτερο τρίμηνο
Η επίδοση της MermerenΚombinatκατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν κατώτερη από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο επηρέασαν την εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα χαμηλότερη παραγωγή, σημειώνει η εταιρεία.
Ο κύκλος εργασιών για την περίοδο διαμορφώθηκε στα 12,6 εκατ. έναντι 19,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους ήταν στο 72,5% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 69,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτος.
Παρ’όλα αυτά, λόγω χαμηλότερου κύκλου εργασιών, σε απόλυτους αριθμούς το μεικτό κέρδος της περιόδου διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
H Εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων ("EBIT") ύψους 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (“EBITDA”) ανήλθε στο ποσό των 8,8 εκατ. έναντι 13,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα κέρδη μετά από φόρους (”ΕΑΤ“) ήταν 7,0 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Ο καθαρός δανεισμός ήταν αρνητικός κατά 5 εκατ. ευρώ από -25,6 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS