Προβάδισμα Motor Oil έναντι των ΕΛΠΕ δείχνει το εξάμηνο 2019 – Σε ιδιωτικοποίηση και περιθώρια διύλισης το ενδιαφέρον

Προβάδισμα Motor Oil έναντι των ΕΛΠΕ δείχνει το εξάμηνο 2019 – Σε ιδιωτικοποίηση και περιθώρια διύλισης το ενδιαφέρον
Ελκυστικότερη η Motor Oil βάσει του δείκτη εταιρικής αξίας προς EBITDA, με χαμηλότερο p/bv διαπραγματεύονται τα ΕΛΠΕ
Μετά το δύσκολο δεύτερο τρίμηνο των ΕΛΠΕ και Motor Oil η αγορά εστιάζει τώρα στην ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων αλλά και στην ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης, όπου σύμφωνα και με τις δύο διοικήσεις η ανάκαμψη από τα χαμηλά πέντε ετών είναι αξιόλογη.
Αυτό σημαίνει πως στο δεύτερο εξάμηνο θα υπάρξει μία καλύτερη εικόνα έναντι του πρώτου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εξαμήνου και σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τα ΕΛΠΕ εμφάνισαν καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ από 223 εκατ. ευρώ και EBITDA 319,6 εκατ. ευρώ από 473 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως τα συγκρίσιμα EBITDA των ΕΛΠΕ στο εξάμηνο είναι 252 εκατ. ευρώ και τα καθαρά στα 70 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ξεπέρασαν τα 225 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα τα 1,31 δισ. ευρώ.
Ο δανεισμός ανέρχεται στα 2,71 δισ. ευρώ επομένως ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 1,4 δισ. ευρώ από 1,91 δισ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil από την άλλη έχει καθαρό δανεισμό 365,7 εκατ. ευρώ (ή 218 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του λογιστικού προτύπου 16) και ίδια κεφάλαια 1,15 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη όπως δημοσιεύονται στη λογιστική κατάσταση παρέμειναν σταθερά στα 148 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 291,7 εκατ. ευρώ από 287 εκατ. ευρώ.
Τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν στα 230,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 105,1 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 703 εκατ. ευρώ με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να ανέρχονται στα 13,1 εκατ. ευρώ.
Το ισχυρό ατού των ΕΛΠΕ είναι το ύψος της καθαρής θέσης που της δίνει και μία χαμηλή μόχλευση, αλλά κυρίως δίνει ένα ελκυστικό p/bv και αρκετά χαμηλότερο από τη Motor Oil.
Από την άλλη η Motor Oil διαθέτει ένα εξαιρετικά χαμηλό καθαρό δανεισμό και έχει πετύχει καλύτερη κερδοφορία παρά το γεγονός ότι είχε μικρότερα EBITDA.
Η εταιρική αξία της Motor Oil ως προς τα EBITDA είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα ΕΛΠΕ και πολλοί αναλυτές σημειώνουν αυτόν το δείκτη για να δείξουν τη διαφορά μεταξύ των δύο εισηγμένων στις τρέχουσες αποτιμήσεις.
Τα ΕΛΠΕ με αποτίμηση 2,78 δισ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 1,4 δισ. ευρώ έχουν εταιρική αξία (EV) 4,2 δισ. ευρώ περίπου ενώ η Motor Oil με αποτίμηση 2,43 δισ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 365 εκατ. ευρώ έχει EV 2,8 δισ. ευρώ περίπου.
Επομένως τα ΕΛΠΕ θα πρέπει είτε να μειώσουν αισθητά τον καθαρό δανεισμό τους είτε να αυξήσουν γενναία τα EBITDA σε σύγκριση με τη Motor Oil.
Τα ΕΛΠΕ έχουν p/bv 1,21 και η Motor Oil 2,11 φορές.
Αρκετοί αναλυτές σημειώνουν πως ο καταλύτης για τα ΕΛΠΕ που στην παρούσα χρονική συγκυρία κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση και πως οι επενδυτές εκτιμούν πως αυτή τη φορά θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS