Οίκος Σπύρου: Η είσοδος market maker στη μετοχή αυξάνει τον όγκο – Τι δείχνουν τα θεμελιώδη

Οίκος Σπύρου: Η είσοδος market maker στη μετοχή αυξάνει τον όγκο – Τι δείχνουν τα θεμελιώδη
Αποτίμηση υψηλότερη από την καθαρή θέση έχει η εισηγμένη, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες
Από 2 Σεπτεμβρίου η Eurobank Equities ανέλαβε ειδικός διαπραγματευτής της Οίκος Σπύρου, μίας μικρής εισηγμένης στο ΧΑ με περιορισμένο όγκο συναλλαγών και χαμηλή αποτίμηση.
Στις τελευταίες χρήσεις οι ζημιές ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αλλά η διοίκηση αισιοδοξεί σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2018.
Οι απομειώσεις μεγάλωσαν λίγο τις ζημιές, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν στις 931 χιλ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ το 2017.
Ωστόσο η θετική φορολογία έφερε βελτίωσε τις τελικές ζημιές στις 663 χιλ. ευρώ από ζημιά 1,57 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 13,88 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής μόχλευσης είναι στο 80,5%.
Η διοίκηση, πέρα από τις πτυχές της στρατηγικής της που σχετίζονται με τη βελτίωση των θετικών λειτουργικών της αποτελεσμάτων και την κυκλοφοριακή ταχύτητα των βραχυπρόθεσμων στοιχείων του ισολογισμού, βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους με αποτέλεσμα να αναταξινομήσει σημαντικό μέρος των δανείων στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αναγράφεται στη λογιστική κατάταξη.
Η διοίκηση του Ομίλου, αναμένει ανάπτυξη στις πωλήσεις χάρη στην ανανέωση της γκάμας των προϊόντων και την επέκταση των δικτύων πωλήσεων, η οποία θα βελτιώσει σταδιακά όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Τα ίδια κεφάλαια ήταν στα 3,3 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 33,1 εκατ. ευρώ ενώ υπήρχαν αποθέματα 10 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις από πελάτες 3 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση είναι στα 7,1 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS