Η Eurobank ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών Briq Properties

Η Eurobank ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών Briq Properties
Σε διορισμό ειδικού διαπραγματευτή προχωρά η Briq Properties, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και κατόπιν σημερινής απόφασης
Σε διορισμό ειδικού διαπραγματευτή προχωρά η Briq Properties, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και κατόπιν σημερινής απόφασης.
Όπως αναφέρεται ο ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της εταιρείας θα είναι η Eurobank με στόχο την "ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 9 Σεπτεμβρίου 2019".
Επίσης η σύμβαση συνήφθη με τους παρακάτω όρους:
1. Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS