Φορολογικά και άλλα κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα διανέμουν κέρδη στους εργαζόμενους

Φορολογικά και άλλα κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα διανέμουν κέρδη στους εργαζόμενους
Οι 9 μεγάλες αλλαγές στα εργασιακά το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή
Σάρκα και οστά πρόκειται να λάβει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που αφορά στο 1/3 των αλλαγών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην Θεσ/νικη με την κατάθεσή του από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στη Βουλή.
Με το νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει επιπλέον φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που διανέμουν μέρος των κερδών τους στους εργαζόμενους:

Υπερωριακή Απασχόληση: Θεσπίζεται ως αντικίνητρο προσαύξηση στην αμοιβή των μερικώς απασχολούμενων κατά 10% την ώρα για υπερωριακή απασχόληση.

ΕΡΓΑΝΗ: Αναβαθμίζεται και θα απεικονίζει πλέον όλες τις μονάδες εργασίες στην Χώρα.
Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων: για τους συνεπείς εργοδότες, που θα επιβραβεύονται με μείωση ασφαλιστικών εισφορών, διοικητικές και φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγή από τις επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.
Το σχέδιο  περιλαμβάνει επιβράβευση όχι μόνο των εργοδοτών που είναι τυπικά συνεπείς, αλλά και όσων υιοθετούν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα καινοτόμες μεθόδους συμμετοχής εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων.
Για την ένταξη στο συγκεκριμένο μητρώο θα παίζουν ρόλο η διαχρονική και συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, και οι ειλικρινείς επιχειρηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή και αύξηση της συνολικής απασχόλησης, κ.λπ.
Το μητρώο θα καταγράφει τις επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θα τις εξαιρεί από τους στοχευμένους ελέγχους των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ θα τις επιβραβεύει με επιπλέον μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους.
Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλή παραβατικότητα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Εκσυγχρονίζεται ο συνδικαλιστικός νόμος με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την λήψη απόφασης για απεργία, όπου θα απαιτείται το 50+1% των εγγεγραμμένων μελών.
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: Εργαζομένων και Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών, όπου θα υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων των στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών. Στο μητρώο θα είναι υποχρεωτική η καταγραφή όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΣΣΕ: Το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Από τις κλαδικές συμβάσεις θα εξαιρούνται μόνο επιχειρήσεις υπό διάσωση ή και αναδιάρθρωση προκειμένου να σώζονται με αυτόν το τρόπο θέσεις εργασίας.
Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να εξαιρούν από τις κλαδικές συμβάσεις ειδικές κατηγορίες όπως επιχειρήσεις σε περιοχές με ανεργία άνω του μέσου όρου, νέες επιχειρήσεις με εργοδότες κάτω των 25 ετών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία.

ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Καταργείται η τεράστια γραφειοκρατία στη δήλωση των υπερωριών με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζόμενου, σε πρώτη φάση πιλοτικά στις μεγάλες επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Θεσπίζεται η καταγγελία της σύμβασης, η οποία θα δίνει το δικαίωμα σε εργαζόμενους να προχωρήσουν σε καταγγελία της σύμβασής τους εφόσον οι εργοδότες καθυστερούν την καταβολή των μισθών άνω των 2 μηνών.
Επίσης με την ρύθμιση αυτή προσδιορίζεται χρονικά πότε η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη θεωρείται αξιόλογη και αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό όριο που να ορίζει πότε είναι βλαπτική μεταβολή.

ΑΠΔ: Επανέρχεται η διάταξη που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS