Brookings: «Λόγια του αέρα» οι απειλές Trump εναντίον Powell – Δεν μπορεί να τον διώξει

Brookings: «Λόγια του αέρα» οι απειλές Trump εναντίον Powell – Δεν μπορεί να τον διώξει
Η νομοθεσία που διέπει τη Fed είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολα ο Powell μπορεί να βρεθεί στην έξοδο
Με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump προς τον επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, ασχολείται σε εκτενές του άρθρο το ινστιτούτο Brookings, εξετάζοντας μία σειρά ερωτήματα με βασικότερο το κατά πόσο ο Trump έχει τη δυνατότητα να διώξει τον Powell (σ.σ.: τον οποίο ο ίδιος πρότεινε και διόρισε στη Fed).

Τι σημαίνει πρόεδρος της Fed;

Σύμφωνα με το νόμο, το Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται κυρίως από το Συμβούλιο των Διοικητών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ουάσιγκτον και των 12 περιφερειακών Ομοσπονδιακών Τραπεζών.
Αν και ο Powell χαρακτηρίζεται ως πρόεδρος της Fed, στην ουσία δεν υπάρχει μία τέτοια θεσμοθετημένη θέση.
Στην πραγματικότητα είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από άτομα τα οποία έχει διαλέξει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ και έχει εγκρίνει η Γερουσία.
Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου περιλαμβάνουν τη ρύθμιση και εποπτεία τραπεζών και  την εποπτεία και τη συμμετοχή στο σύστημα πληρωμών.
Τα μέλη του διοικητικού  (επτά, όταν πληρούνται όλες οι θέσεις) συμμετέχουν στην επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed, την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, γνωστή ως FOMC).
Το σημερινό Συμβούλιο των Διοικητών είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου προϊόν των πολιτικών προτιμήσεων του προέδρου Trump: τρεις από τους πέντε διοικητές (Michelle Bowman, Richard Clarida, Randal Quarles) είναι διορισμένοι από τον Trump.
Οι άλλοι δύο, ο Lael Brainard και ο Jerome Powell, διορίστηκαν για πρώτη φορά από τον Barack Obama, ενώ υπάρχουν δύο κενές θέσεις.
Ο πρόεδρος ορίζει ξεχωριστά, και η Γερουσία επιβεβαιώνει, τον πρόεδρο του συμβουλίου και δύο αντιπροέδρους για τετραετή θητεία.
Ο Trump επέλεξε τον Powell, ο οποίος διαδέχθηκε τη Janet Yellen, ενώ η θητεία του φθάνει έως και τον Φεβρουάριο του 2022.
Αν και ο ρόλος του Συμβουλίου των Διοικητών ως ρυθμιστικού και εποπτικού οργάνου αυξήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η νομισματική πολιτική παραμένει αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό έργο που παραχώρησε  το Κογκρέσο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Το καθήκον αυτό ασκείται από το FOMC.
Αποτελείται από τους κυβερνήτες της Ουάσιγκτον, τον πρόεδρο της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης και τέσσερις από τους υπόλοιπους 11 προέδρους Ομοσπονδιακών Τραπεζών, οι οποίοι υπηρετούν σε εκ περιτροπής βάση που καθορίζεται από το νόμο.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιακών Τραπεζών χωρίς δικαίωμα ψήφου εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις της FOMC, απλώς δεν ψηφίζουν.
Ο νόμος των ομοσπονδιακών κρατικών αρχών δεν δημιουργεί μια προεδρία για τη FOMC.
Κατά συνθήκη, η FOMC εκλέγει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Fed της Νέας Υόρκης ως αντιπρόεδρό του, αλλά τίποτε στο καταστατικό δεν απαιτεί καμία από αυτές τις δύο κινήσεις.
Αν και ο Πρόεδρος και η Γερουσία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όχι  στην επιλογή των προέδρων των 12 περιφερειακών τραπεζών της Fed.

Έχει σημασία το ποιος είναι ο πρόεδρος της Fed;

Ως νομικό ζήτημα, όχι πραγματικά.
Όπως και το Ανώτατο Δικαστήριο, η Fed διοικείται από την πλειοψηφία, ανάλογα με το ζήτημα, του Διοικητικού Συμβουλίου και της FOMC.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου / Προέδρου της FOMC διοργανώνει τις αντίστοιχες συναντήσεις και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει να καταθέσει τακτικά ενώπιον του Κογκρέσου, αλλά η τελική εξουσία για τις πολιτικές κανονιστικής και νομισματικής πολιτικής της Fed ανήκει στις επιτροπές.
Οι επιτροπές αποφασίζουν με πλειοψηφία, αν και σπάνια ο πρόεδρος βρίσκεται με τους… χαμένους.
Στην πράξη, όμως, έχει σημασία ποιος είναι ο πρόεδρος.
Ο πρόεδρος της Fed είναι εκπρόσωπος του FOMC σε τακτικές συνεντεύξεις Τύπου.
Οι ομιλίες του δημιουργούν σημαντική, προσανατολισμένη στην αγορά προσοχή.
Και, φυσικά, ως δημόσιο πρόσωπο της Fed, ο πρόεδρος της Fed γίνεται επίσης ένας στόχος για επικρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυών του Trump, ο οποίος αρκετά συχνά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα διώξει τον Powell γιατί η Fed δεν ακολουθεί επιθετική πολιτική μείωσης επιτοκίων.

Μπορεί ο Trump να διώξει τον Powell;

Το ζήτημα είναι από ποια θέση.
Ο Powell κατέχει τρεις θέσεις: είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (διορίζεται από τον πρόεδρο και επιβεβαιώνεται από τη Γερουσία), πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (διορίζεται ξεχωριστά από τον πρόεδρο και επιβεβαιώνεται από τη Γερουσία) και πρόεδρος της FOMC, εκλεγμένος με ψηφοφορία των μελών της εν λόγω επιτροπής.
Για να απομακρύνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος πρέπει να έχει έναν λόγο - μια «αιτία» - όπως αναφέρει το καταστατικό - έναν όρο που τα δικαστήρια έχουν ερμηνεύσει ιστορικά ότι απαιτούν «αναποτελεσματικότητα, παραμέληση καθήκοντος ή κακοδιοίκηση».
Οι πολιτικές διαφορές δεν είναι πιθανόν επαρκείς, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε τελικά να αποφασίσει διαφορετικά για το θέμα. Αν συνέβαινε, αυτό θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο διοικητικό δίκαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 80 χρόνια, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Το καταστατικό όμως δεν λέει τίποτα για το αν ο Πρόεδρος μπορεί να υποβαθμίσει  τον πρόεδρο του συμβουλίου.
Άλλοι πρόεδροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν την εν λόγω εξουσία και υπάρχουν αρκετοί λόγοι να θεωρείται ότι έχουν δίκιο.
Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο νομικό προηγούμενο.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, αν ο Trump προσπαθήσει να απομακρύνει τον Powell από πρόεδρο  του διοικητικού συμβουλίου;

Ο Powell μπορούσε να παραιτηθεί από τη θέση του και όλα να τελειώσουν ομαλά.
Ή ακόμη θα μπορούσε να καταθέσει και μήνυση προκειμένου να έχει νομικά επιχειρήματα για το πραγματικό καθεστώς της Fed.
Μία τέτοια κίνηση θα ήταν πολύ σημαντική.
Στο παρελθόν, πάντως, όσοι προσπάθησαν δικαστικά να «ρίξουν» το καθεστώς διοίκησης της Fed δεν το πέτυχαν.
Βέβαια ο Powell έχει το έννομο συμφέρον, καθώς θέλει να διατηρήσει τη θέση του.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενάγων θα ήταν προσωπικά ο Powell και όχι η Fed.

Θα μπορούσε ο Powell να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed ακόμα κι αν ο Trump προσπαθήσει να τον απομακρύνει από πρόεδρο;

Σαφέστατα μπορεί να παραμείνει.
Αν ο Powell έμεινε στη θέση του, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ενδιαφέροντα.
Το Κογκρέσο θα έπρεπε να συνεδριάσει για να κλείσει τις κενές θέσεις του προεδρείου της Fed, ενώ προσωρινά τη θέση του προέδρου θα αναλάμβανε ο νυν αντιπρόεδρος Richard Clarida.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η FOMC θα μπορούσε εκ νέου να ψηφίσει τον Powell για πρόεδρο της και μάλιστα να τον τοποθετήσει και για εκπρόσωπό της στις συνεντεύξεις Τύπου.

Είναι πιθανός ένας τέτοιος διχασμός;

Όχι, ακόμη και στον σημερινό ακραίο καθεστώς.
Οι αγορές αγωνίζονται για σταθερότητα και τα πάντα για την ιστορία της Fed κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα δείχνουν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed - ανεξάρτητα από τις απόψεις της πολιτικής τους ή όποιοι είναι οι πολιτικοί προστάτες τους - θέλουν να δώσουν στις αγορές αυτή βεβαιότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS