Εννέα «καυτά» θέματα έθεσαν οι δικηγόροι στον υπουργό Οικονομικών

Εννέα «καυτά» θέματα έθεσαν οι δικηγόροι στον υπουργό Οικονομικών
Εννέα «καυτά» θέματα που ζητούν άμεση λύση έθεσε στον ΥΠΟΙΚ αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων
Εννέα «καυτά» θέματα που ζητούν άμεση λύση έθεσε σήμερα (10/9) στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Η συντονιστική επιτροπή υπό τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσό έθεσε στον υπουργό Οικονομικών τα κάτωθι θέματα:
1. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος,
2. Την μείωση της προκαταβολής φόρου,
3. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,
4. Την κατάργηση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, άλλως, τη μετάπτωσή του σε χαμηλότερο συντελεστή,
5. Την επέκταση του ορίου της προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ,
6. Τον επανακαθορισμό των επαγγελματικών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα, με βάση τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος,
7. Ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής εξέλιξης των δικηγόρων που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και της μισθολογικής αναγνώρισης των μεταπτυχιακών τίτλων/διδακτορικών τίτλων τους,
8. Τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό απαιτήσεων ως επισφαλών και την απαλλαγή από αυτές και
9. Τον προσδιορισμό του χρόνου είσπραξης των αμοιβών και ως εκ τούτου τον χρόνο έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού στοιχείου, στις περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο της παροχής, της υπηρεσίας (π.χ. Δημόσιο, Νομική Βοήθεια, εργολαβικά δίκης κ.ο.κ.)
Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, ο κ. Σταϊκούρας, αφού αναφέρθηκε στην γενικότερη οικονομική κατάσταση και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, διευκρίνισε ότι για το 2020 οι μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης και ιδίως ο μειωμένος συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους.
Επίσης ο μειωμένος συντελεστής (από 29% σε 24%) θα ισχύει και για τις δικηγορικές εταιρείες.
Ως προς το θέμα του ΦΠΑ ο υπουργός ανέφερε ότι το θέμα αυτό μπορεί να εξεταστεί εντός του 2020, εφόσον η πορεία των οικονομικών το επιτρέψει και δημιουργηθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος.
Ως προς τα ζητήματα της μείωσης της προκαταβολής φόρου και της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι μπορούν να εξεταστούν μετά το 2021 και σε βάθος τετραετίας, εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS