Έτσι απλά κάνει φτερά 1 εκ ευρώ από ταμείο εισηγμένης…

Έτσι απλά κάνει φτερά 1 εκ ευρώ από ταμείο εισηγμένης…
Τι αναγράφεται χωρίς αιδώ στις οικονομικές καταστάσεις
Μπορεί μια εισηγμένη να δίνει δάνειο 1 εκ ευρώ με άγνωστο αποδέκτη και να μην ανοίγει μύτη;
Μπορεί το δάνειο αυτό να θεωρείται ότι καλώς έχει δοθεί όταν προηγείται ισόποσος δανεισμός από τη μητρική εταιρία και να διαγράφεται κιόλας; Μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περίφημου Γκότση να έχει διανύσει επί μήνες τον ύπνο του δικαίου και να μην έχει ζητήσει εξηγήσεις;
Αν όλα αυτά πιστεύετε ότι συμβαίνουν σε κάποια άλλη χώρα πλανάσθε πλάνη οικτρά.
Συμβαίνουν στην Ελλάδα και αναγράφονται χωρίς αιδώ στις οικονομικές καταστάσεις στις οποίες διαβάζουμε τα εξής : … «Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρά τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων παρουσιάζονται αυξημένα λόγω διαγραφής δανειακής απαίτησης από τρίτο πρόσωπο 1 εκ ευρώ.
Οι ομολογιούχοι για να συναινέσουν έθεσαν την ισόποση ταμειακή ενίσχυση από τον Όμιλο….»
Και ρωτούμε καλοπίστως.
Μπορεί μια εταιρία εισηγμένη να μοιράζει λεφτά σε τρίτους χωρίς να δίνει λογαριασμό;
Μπορεί οι ομολογιούχοι (τράπεζες) να βάζουν όρο ταμειακή διευκόλυνση για να δοθούν λεφτά που βαφτίστηκαν δανειακή απαίτηση και μπορεί να αποτελούν ακόμα και λάδωμα;
Είναι όλα αυτά νόμιμα;
Μήπως η προηγούμενη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δεν έστειλε την υπόθεση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να ελεγχθεί;
Ο ορκωτός άραγε το ακριβώς υπέγραψε;
Προς το παρόν περιοριζόμαστε στα παραπάνω και ελπίζουμε οι αρχές έστω και σήμερα αν δεν τον πήραν είδηση να πράξουν τα δέοντα. Πράξουν δεν πράξουν επανερχόμαστε.

ΥΓ: Μην ψάχνετε μόνο στα γνωστά σαλάμια με ελεγκτές και λοιπούς . Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS