Τα παράξενα του ισολογισμού 2018 της Δίρφυς

Τα παράξενα του ισολογισμού 2018 της Δίρφυς
Το ομολογιακό δάνειο  των 500.000 ευρώ και η «χορηγία» των 266.00 ευρώ το χρόνο στη μητρική!
Η ελληνική επιχειρηματική ευρηματικότητα δεν έχει όρια.
Όταν ο βασικός μέτοχος  βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας και έχει την πλειοψηφία, είναι ικανός να κάνει οικονομικά «θαύματα» σε βάρος της μειοψηφίας λαμβάνοντας αποφάσεις που τον ευνοούν έχοντας στα χέρια του μία απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Ο λόγος για την εταιρεία Δίρφυς Α.Ε.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία ανήκει στο βασικό  μέτοχο, ο οποίος αποφασίζει για τον μέλλον της εταιρείας ή το δικό του παραβλέποντας τους μετόχους της μειοψηφίας.
Τα στοιχεία που εντυπωσιάζουν είναι ότι  η γενική συνέλευση των  μετόχων της Δίρφυς Α.Ε αποφάσισε ότι θα καταβάλλει στην μητρική εταιρεία το ποσό των 266.000 ευρώ  κάθε χρόνο  και για διάστημα 10 ετών μετά από τη σύναψη σύμβασης διοικητικής  υποστήριξης με τη μητρική εταιρεία χωρίς  να την κατονομάζει.
Η απόφαση να σημειωθεί πάρθηκε τον  Δεκέμβριο του 2016 και μια μέρα μετά μέτοχος της μειοψηφίας κατέθεσε αγωγή για την ακύρωσή της στο Πολυμελές  πρωτοδικείο Χαλκίδας, η οποία να σημειωθεί απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό αλλά η υπόθεση θα εξετασθεί και σε δεύτερο βαθμό.
Ο βασικός μέτοχος , ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ  Νικόλαος Σέρρας θα δώσει  συνολικά  το ποσό των 2.660.000 ευρώ στη μητρική εταιρεία σε διάστημα  10 ετών, όταν μάλιστα η δική του εταιρεία δεν έχει κεφάλαια κίνησης και πληρώνει τοκογλυφικά επιτόκια για να βρει μερικές χιλιάδες ευρώ.
Μέσα στο 2018 η εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο συνολικής  αξίας 500.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης και αποπληρωμή σε διάστημα έξι μηνών.
Από τη μία τσέπη της εταιρείας φεύγουν 266.00 ευρώ κάθε χρόνο και η άλλη ψάχνει λεφτά για τις καθημερινές της λειτουργικές ανάγκες.
Ο ορκωτός λογιστής  που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις στέλνει σήμα κινδύνου   για το  μέλλον της εταιρείας.
Χαρακτηριστικά η Grant Thornton διαπιστώνει ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας.
Γράφει χαρακτηριστικά ότι εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 22 επι των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφονται οι παράγοντες που ενδέχεται να  θέσουν σε κίνδυνο την  προοπτική της  εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας , επισημαίνοντας  ότι η γνώμη του ορκωτή λογιστή  δεν τροποποιείται σε αυτό το θέμα.
Το σύνολο  των υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 209% το 2018  έναντι 227% το 2017.
Η εταιρεία παρουσιάζει συσσωρευμένες ζημιές ύψους 5,1 εκατ. ευρώ και αρνητικά  ίδια  κεφάλαια κατά 341.000 ευρώ. Ο μεγαλύτερος πιστωτής της εταιρείας είναι η Εθνική Τράπεζα με το ποσό των 3 εκατ. ευρώ η οποία για την εκταμίευση του δανείου έχει  προχωρήσει σε υποθήκη ακινήτων.
Η εταιρεία Δίρφυς Α.Ε έχει ως βασική δραστηριότητα το εμφιαλωμένο νερό.
Ο τζίρος  της εταιρείας ανήλθε στα 5,6  εκατ.  ευρώ  το 2018  ενισχυμένος  κατά 1,2% σε σχέση  με πέρυσι.  
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS