Σε απόγνωση χιλιάδες γιατροί λόγω αδυναμίας του ΤΣΑΥ να προσδιορίσει τα αυξανόμενα χρέη

Σε απόγνωση χιλιάδες γιατροί λόγω αδυναμίας του ΤΣΑΥ να προσδιορίσει τα αυξανόμενα χρέη
Μία προσωρινή λύση έδωσε ο νέος διοικητής, ο οποίος αναφέρει ότι οι αιτήσεις για τον προσδιορισμό των χρεών, εφόσον έχουν γίνει εντός προθεσμίας, η ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι τέλος του έτους.
Χάος επικρατεί στο πρώην ταμείο Υγειονομικών στο οποίο η έλλειψη επαρκούς μηχανοργάνωσης έχει οδηγήσει χιλιάδες γιατρούς με σε απόγνωση, καθώς αδυνατούν να προβούν σε ηλεκτρονική ρύθμιση μέσω των ευνοϊκών διατάξεων για τις 120 δόσεις προς το ΤΣΑΥ-ΕΦΚΑ.
Μία προσωρινή λύση έδωσε ο νέος διοικητής, ο οποίος αναφέρει ότι οι αιτήσεις για τον προσδιορισμό των χρεών, εφόσον έχουν γίνει εντός προθεσμίας, η ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι τέλος του έτους.
Το πρόβλημα είναι σύνθετο, αφενός μεν ως προς τον προσδιορισμό των οφειλών, αφετέρου δε ως προς την αδυναμία μιας συνολικής εικόνας των οφειλών του κάθε γιατρού, ώστε να ορίσει το ποσό των δόσεων.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή του προς τον ΕΦΚΑ, εξέφραζε την έντονη διαμαρτυρία του, επισημαίνοντας οτι οι γιατροί αποτελούν τη θλιβερή εξαίρεση, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν ενός ευνοϊκού μέτρου που επιτρέπει «σε κάθε συνετό επαγγελματία και πολίτη αυτής της χώρας να αποπληρώσει τις οφειλές προς τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει με ευνοϊκούς όρους (120 δόσεις)».
Αιτία είναι η αδυναμία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ -πρώην ΤΣΑΥ- να αναρτήσει ορθά τις οφειλές προς το πρώην ΤΣΑΥ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ματαιώνεται το δικαίωμα των ιατρών.
Ο ΙΣΑ κατέληγε στην επιστολή του ζητώντας από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ «να προβεί σε άμεσες διοικητικές ή νομοθετικές ενέργειες, ενόψει και της προθεσμίας της 30.9.2019.
Άμεση ήταν η απάντηση του νέου διοικητή Χρήστου Χάλαρη, ο οποίος αφού επισημαίνει την αδυναμία του πρώην ΤΣΑΥ να προχωρήσει επαρκώς στην υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων με αποτέλεσμα, η πληροφορία για τις οφειλές των ασφαλισμένων του μέχρι την 31.12.2016 να μην είναι διαθέσιμη ή ορθά ψηφιακά αποτυπωμένη και να απαιτείται συχνά η αναζήτηση στο φυσικό αρχείο.
Ο διοικητής επισημαίνει σε απαντητική επιστολή ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30.9.2019, αφορά μόνο το πρώτο βήμα του αιτήματος προσδιορισμού των οφειλών και ότι η υποβολή της αίτησης ένταξης της ρύθμισης θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019.
Με το τρόπο αυτό μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ανεμπόδιστα να κατοχυρώσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι 30.9.2019 και στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στον ορθό υπολογισμό των οφειλών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS