Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών με τον νόμο για το APS – Τα κύρια ομόλογα (senior bond) 5ετούς διάρκειας

Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών με τον νόμο για το APS – Τα κύρια ομόλογα (senior bond) 5ετούς διάρκειας
Πρακτικά έως το τέλος του 2019 ή αρχές του 2020 οι ελληνικές τράπεζες από όλους τους οίκους αξιολόγησης θα βαθμολογούνται 1 έως 2 κλίμακες χαμηλότερα από την βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας αντί 4 βαθμίδων της τρέχουσας περιόδου
Με την θέσπιση του νόμου για το Ιταλικό μοντέλο ή APS για τα προβληματικά δάνεια μέσα στον Οκτώβριο μετά το πράσινο φως της DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ, οι οίκοι αξιολόγησης σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τις ελληνικές τράπεζες.
Συγκεκριμένα σε μπαράζ αναβαθμίσεων στις ελληνικές τράπεζες θα οδηγήσει ο νέος νόμος για το APS ή ιταλικό μοντέλο για τα προβληματικά δάνεια.
Το ελληνικό σχέδιο που είναι παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 30 δισεκ. προβληματικών δανείων με παροχή εγγυήσεων από το κράτος των κύριων ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Τα κύρια ομόλογα θα είναι περίπου 9 δισεκ. ευρώ.
Με βάση το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια το εκτιμώμενο μέσο επιτόκιο που θα πληρώνουν οι τράπεζες στο κράτος για τις εγγυήσεις θα είναι 2%.
Να σημειωθεί ότι ως βασική παραδοχή λαμβάνονται τα 5 χρόνια στο CDS και όχι τα 3 χρόνια ενώ θα υπάρχει και κλιμάκωση έως τα 7 χρόνια.
Moody’s, Standard and Poor’s και Fitch έχουν αναφέρει πολλές φορές ότι μια συλλογική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων θα είναι κίνητρο για αναβάθμιση όχι μόνο των τραπεζών αλλά και της εθνικής οικονομίας.
Οι ελληνικές τράπεζες βαθμολογούνται με CCC+ πλην την Πειραιώς με CCC από την Fitch.
Με βαθμολογία Β- από την Standard and Poor’s
Με βαθμολογία Caa1 οι τράπεζες πλην της Πειραιώς που βαθμολογείται με Caa2 από την Moody’s.
Η Fitch θα βαθμολογήσει τις ελληνικές τράπεζες λόγω του APS και άρσης των capital controls στην κλίμακα Β+ από CCC+ δηλαδή 3 κλίμακες.
Πρακτικά έως το τέλος του 2019 ή αρχές του 2020 οι ελληνικές τράπεζες από όλους τους οίκους αξιολόγησης θα βαθμολογούνται 1 έως 2 κλίμακες χαμηλότερα από την βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας αντί 4 βαθμίδων της τρέχουσας περιόδου.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS