DBRS: Αναβαθμίζεται σε θετικό το trend της Ισπανίας, παρά την πολιτική αβεβαιότητα

DBRS: Αναβαθμίζεται σε θετικό το trend της Ισπανίας, παρά την πολιτική αβεβαιότητα
Η DBRS Ratings αναβαθμίσει το trend της Ισπανίας 
Σε θετικές -από σταθερές- αναβάθμισε τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend) της Ισπανίας η DBRS Ratings, επιβεβαιώνοντας παράλληλα σε «Α» την αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ο καναδικός οίκος σημειώνει ότι οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη ότι οι οι συνθήκες που υποστήριζαν την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας και τις σταθερές βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις πιστωτικές μετρήσεις.
Επωφελούμενο από την οικονομική ανάκαμψη, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ το 2018 από 3,1% του ΑΕΠ το 2017, επιτρέποντας στην Ισπανία να αποχωρήσει επισήμως από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον Ιούνιο 2019.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει προσεχώς.
Η DBRS δεν αναμένει από την επόμενη κυβέρνηση να εφαρμόσει απότομες αλλαγές στην πολιτική που θα αμφισβητούσαν αυτήν την εκτίμηση, αν και λιγότερο δημοφιλή μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν διαρθρωτικά τα δημοσιονομικά ή οικονομικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν περαιτέρω.
Παρά την εμφάνιση σημείων επιβράδυνσης, η DBRS αναμένει η ισπανική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υγιή ρυθμό και θα ξεπεράσει τη μέση αύξηση της ζώνης του ευρώ το 2019-2020.
«Η βαθμολογία της Ισπανίας υποστηρίζεται από τη μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία της χώρας, τον ανταγωνιστικό τομέα των εξαγωγών και την ένταξη στην Ευρωζώνη.
Αντίθετα, ο υψηλός δείκτης δημόσιου χρέους παραμένει σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση. (…)
Πέρυσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 2,5% του ΑΕΠ.
Φέτος, θα μπορούσε να μειωθεί στο 2,0% του ΑΕΠ το 2019.
Η DBRS θεωρεί ότι η δημοσιονομική προοπτική για την Ισπανία παρουσιάζει μια πιο φωτεινή εικόνα σε σύγκριση με τις επιδόσεις κατά την τελευταία δεκαετία. (…)
Ο υψηλός δείκτης δημόσιου χρέους, στο 97,6% του ΑΕΠ στα τέλη του 2018, εξακολουθεί να αποτελεί μια σχετική πιστωτική αδυναμία, επιβαρύνοντας την κυβέρνηση και μειώνοντας το περιθώριο να ανταποκριθεί σε πιθανές προκλήσεις.
Ωστόσο, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί από το 2014, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένεται να μειωθεί σε 94,1% το 2021 λόγω των πρωτογενών πλεονασμάτων, του χαμηλού επιτοκίου και του ονομαστικού ΑΕΠ ανάπτυξη.
Ο ρόλος της ΕΚΤ και η νέα δέσμη νομισματικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης των αγορών καθαρών περιουσιακών στοιχείων και της μείωσης του επιτοκίου των καταθέσεων που ανακοινώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, αναβάλλει περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης της Ισπανίας.
Η ισπανική οικονομική ανάκαμψη ήταν σταθερή με αύξηση του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 2,7% κατά την περίοδο 2014-2018.
Το μοντέλο ανάπτυξης της Ισπανίας φαίνεται πιο βιώσιμο από ό,τι πριν από την κρίση. (…)
Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ στο 2,3% και 1,9% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για αυτήν την προοπτική προέρχονται από το εξωτερικό μέτωπο:
(1) ένα άτακτο Brexit
(2) ο έμμεσος αντίκτυπος των υφισταμένων προστατευτικών μέτρων στο εμπόριο
(3) μία ύφεση της μεταποιητικής βιομηχανίας στη ζώνη του ευρώ
(4) σημαντικά και σταθερά υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου», σχολιάζει ο οίκος.

Κλείνοντας, αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση του ισπανικού τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να ενισχύεται.
Η διάθεση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων από τα τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των αποκλεισμένων περιουσιακών στοιχείων, εν μέσω ευνοϊκότερων συνθηκών της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.
Τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 5,4% των συνολικών χορηγήσεων κατά το 2ο τρίμηνο του 2019, πολύ χαμηλότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2013.
Ο δείκτης μέσου κεφαλαίου των ισπανικών τραπεζών υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις με CET1 στο 11,8% από το 1ο τρίμηνο του 2019, αν και παραμένει κάτω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (CET1 14,3%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS