Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS): Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να εντάξουν στα χαρτοφυλάκια τους τα «πράσινα» ομόλογα

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS): Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να εντάξουν στα χαρτοφυλάκια τους τα «πράσινα» ομόλογα
Η μελέτη της BIS εστιάζει στην αγορά «πράσινων» ομολόγων που χρηματοδοτούν έργα ή υποδομές που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα
Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν τα «πράσινα» ομόλογα ως συναλλαγματικά διαθέσιμα, επισημαίνει  μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).
Οι κεντρικές τράπεζες συνήθως συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων, τα οποία μπορούν εύκολα να πωληθούν σε δολάρια ή σε άλλο σημαντικό παγκόσμιο νόμισμα σε περιόδους πίεσης.
Συνήθως τα περιουσιακά στοιχεία είναι αμερικανικά κρατικά ομόλογα, χρυσός ή άλλα  κρατικά ομόλογα με υψηλή ρευστότητα, αλλά με την αυξανόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής εξετάζουν εάν οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή, τονίζεται στην έκθεση.
Τον Μάρτιο 2019, το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο fund  στον κόσμο και το οποίο διαχειρίζεται 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, ανακοίνωσε ότι, εγκαταλείπει τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η μελέτη της BIS εστιάζει στην αγορά «πράσινων» ομολόγων που χρηματοδοτούν έργα ή υποδομές που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα ή άλλες περιβαλλοντικά  ωφέλιμες δραστηριότητες.
Ενώ το σχετικά μικρό μέγεθος της αγοράς «πράσινων» ομολόγων σήμαινε ότι η προσβασιμότητά τους και η ενδεχομένως μικρή ρευστότητα αποτελούσαν σήμερα «μερικούς περιορισμούς» υπάρχουν  πραγματικά λίγα μειονεκτήματα σε σύγκριση με άλλους τύπους ομολόγων.
Διαπιστώθηκε ότι περίπου το 65% των «πράσινων» ομολόγων που εκδόθηκαν μέχρι στιγμής φέτος είναι «επενδυτικής βαθμίδας» (άνω της πιστοληπτικής ικανότητα BBB +) που συχνά απαιτούν οι κανόνες αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.
Συνολικά «διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι αειφορίας μπορούν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο διαχείρισης αποθεματικών (κεντρικής τράπεζας»,σημειώνει η μελέτη της BIS.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS