ΕΚΤ: Πρόστιμο 5,15 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για την αύξηση κεφαλαίου του 2015

ΕΚΤ: Πρόστιμο 5,15 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για την αύξηση κεφαλαίου του 2015
Πρόκειται για ετεροχρονισμένο πρόστιμο καθώς αφορά την περίοδο 2015 - 2017
Στην επιβολή προστίμου ύψους 5,15 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η ΕΚΤ και όπως αναφέρει προχωρά σε αυτήν την κίνηση καθώς οι αρμόδιοι ελεγκτές ανακάλυψαν παραβιάσεις των κανόνων της ευρωζώνης και μάλιστα κατά τη διάρκεια έξι διαδοχικών τριμήνων μεταξύ 2015 και 2017, προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία έλαβε χώρα υπό την προηγούμενη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η ΕΚΤ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.150.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η ποινή επιβλήθηκε για παραβάσεις των διατάξεων περί ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο (ΕΕ) αριθ. 241/2014, που δεσμεύτηκε υπό την καθοδήγηση της πρώην διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ταξινομούσε κεφαλαιακά μέσα των οποίων η αγορά χρηματοδοτήθηκε άμεσα ή έμμεσα από την εποπτευόμενη οντότητα ως μέσα κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 κατά τη διάρκεια έξι διαδοχικές τριμηνιαίες περιόδους αναφοράς μεταξύ 2015 και 2017, τόσο σε ατομικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.
Μεταξύ των άλλων χρηματοδοτικών ενεργειών, η Τράπεζα Πειραιώς εξασφάλισε την εγγύηση ότι έπρεπε να εξασφαλίσει την αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν σε ορισμένους μη εξυπηρετούμενους οφειλέτες που χρησιμοποίησαν τα ποσά που ελήφθησαν με την αποδεσμευμένη εξασφάλιση για την αγορά μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.
Το καθήκον της ΕΚΤ να επιβάλλει κυρώσεις απορρέει από το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η απόφαση επιβολής κυρώσεων μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 
Μια ελληνική τράπεζα διασώθηκε….ένα πρόστιμο επιβλήθηκε από την ΕΚΤ μετά από 4 χρόνια

Μια ανούσια πράξη, ένας ετεροχρονισμένος επίλογος μιας υπόθεσης προ 4 ετών λαμβάνει χώρα… χωρίς να είναι κατανοητό γιατί μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ αποφάσισε… να επιβάλει πρόστιμο 5 με 5,5 εκατ. σε ελληνική τράπεζα.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην αύξηση κεφαλαίου του Νοεμβρίου του 2015 της Τρ. Πειραιώς για την οποία η ΕΚΤ επέβαλε πρόστιμο 5 - 5,5 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος της ΑΜΚ ήταν 4,9 δισ., έτσι ουσιαστικά το πρόστιμο αφορά το 0,11% του συνολικού ύψους της αύξησης κεφαλαίου.
Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ετεροχρονισμένα ότι έγιναν κάποια δευτερευούσης σημασίας λάθη που είχαν ασήμαντη επίδραση στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης όμως είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ενήμερη για την πορεία της αύξησης κεφαλαίου του 2015, ενέκρινε πλήρως τις διαδικασίες ενώ ο SSM μέχρι το 2017, δύο χρόνια μετά, δεν είχε θέσει το παραμικρό ερώτημα για την ΑΜΚ του 2015.
Προκαλεί λοιπόν αλγεινή εντύπωση πως μετά 4 χρόνια για μια αύξηση κεφαλαίου που αν δεν υλοποιείτο θα κατέρρεε το τραπεζικό σύστημα έρχεται η ΕΚΤ και επιβάλει ένα ασήμαντο πρόστιμο που ούτε καν σημειολογική αξία δεν έχει.
Αυτό που μετράει από την ΑΜΚ του 2015 της Τρ. Πειραιώς είναι ότι καλύφθηκε πλήρως, ενώ διασφαλίστηκαν η τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα.
Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι προσπάθειες του 2015 της Τρ. Πειραιώς ήταν καθοριστικής σημασίας γιατί απέτρεψαν τα χειρότερα για το τραπεζικό σύστημα και διασφάλισαν τη μελλοντική πορεία της τράπεζας.
Εάν δεν είχε καλυφθεί η ΑΜΚ του 2015 η Τρ. Πειραιώς σήμερα δεν θα είχε αυτή τη μορφή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS