Θετικά μηνύματα από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων – Ανοίγει η όρεξη για νέες εκδόσεις με χαμηλότερα επιτόκια

Θετικά μηνύματα από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων – Ανοίγει η όρεξη για νέες εκδόσεις με χαμηλότερα επιτόκια
Ποιες εισηγμένες έχουν βελτιώσει το κόστος δανεισμού μέσα από αναχρηματοδοτήσεις δανείων και εκδόσεις ομολόγων
Αποδίδει καρπούς η προσπάθεια που καταβάλουν εδώ και χρόνια οι εισηγμένες για μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Η καλή συγκυρία για τα ομόλογα δίνει την ευκαιρία για άντληση φθηνών κεφαλαίων, ενώ και οι τράπεζες αναχρηματοδοτούν δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια.
Η άντληση 500 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ με επιτόκιο κάτω από 1% έχει ανοίξει την όρεξη και στα ΕΛΠΕ, τα οποία προχωρούν σε πρόταση επαναγοράς ομολόγου και έκδοση νέου.
Το παράδειγμα των ΕΛΠΕ και του ΟΤΕ θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, καθώς σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η συγκυρία είναι ευνοϊκή και πρέπει να την εκμεταλλευτούν όσες περισσότερες εταιρείες μπορούν.
Άλλωστε και η ίδια η χώρα επιθυμεί να ρίξει το κόστος δανεισμού πληρώνοντας ακριβά ομόλογα του ΔΝΤ.
Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων είναι ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των εταιρικών κερδών και φυσικά οι εισηγμένες περιμένουν και τη μείωση της εταιρικής φορολογίας για περαιτέρω βελτίωση.
Οι μέτοχοι από την άλλη περιμένουν αυτά να μεταφραστούν τα κέρδη σε μέρισμα το οποίο θα φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή.
Από ‘κει και πέρα η βελτίωση των κερδών εξαρτάται από τις επιδόσεις των ίδιων των εταιρειών αλλά και από την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.
Αν επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και δεν υπάρξει ύφεση στην Ευρώπη τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο εύκολα.
Τα αποτελέσματα εξαμήνου αποτυπώνουν την τάση της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων, η οποία σε κάποιες εισηγμένες τονίζεται από τις ίδιες τις διοικήσεις.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αναφέρει πως «μετά την αναδιαπραγμάτευση και αναχρηματοδότηση των δανειακών γραμμών ο Όμιλος πέτυχε μείωση των επιτοκίων που επηρέασαν θετικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που μειώθηκαν κατά 23,6%».
Στο εξάμηνο αναγράφονται χρηματοοικονομικά έξοδα 13,3 εκατ. ευρώ από 17,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό.
Η Κτήμα Λαζαρίδη αναφέρει πως τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν βελτίωση λόγω της υπογραφής νέων δανειακών συμβάσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά έξοδα υποχώρησαν στο εξάμηνο στις 138 χιλ. ευρώ από 225 χιλ. ευρώ για τον όμιλο.
Η Παπουτσάνης τονίζει πως το μέσο κόστος δανεισμού για το πρώτο εξάμηνο 2019 διαμορφώθηκε σε 3,9% έναντι 4,7% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.
Η Motor Oil στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου ανέφερε βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει δάνεια με καλύτερους όρους.
Τα ΕΛΠΕ, επίσης στην τηλεδιάσκεψη είχαν αναφέρει πως τα χρηματοοικονομικά κόστη μειώθηκαν 10% και θα μειωθούν περαιτέρω στο τρίτο τρίμηνο καθώς η εταιρεία προχώρησε στην αποπληρωμή Eurobond 325 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,25% και εξετάζει τις δυνατότητες που έχει για περαιτέρω βελτίωση.
Τέλος υπενθυμίζεται πως ο ΟΤΕ άντλησε 500 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο κάτω από 1% επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση της διοίκησης, η οποία στην τελευταία τηλεδιάσκεψη είχε πει πως θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο με χαμηλότερο επιτόκιο.
 
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS