Έβδομη συνεχόμενη πτωτική για τη SATO λόγω απόφασης για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Έβδομη συνεχόμενη πτωτική για τη SATO λόγω απόφασης για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη συμφωνία επικύρωσης, η εταιρεία θα λάβει 3 εκατ. ευρώ και θα μείνει με λίγα περιουσιακά στοιχεία και κάποιες υποχρεώσεις
Επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπληρώνει η SATO με τη μετοχή να έχει πλέον αποτίμηση 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ όταν δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση για λύση και εκκαθάριση η αποτίμηση ήταν στα 3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή βρίσκεται στα 0,0240 ευρώ με απώλειες 20% και όγκο συναλλαγών περίπου 40 χιλ. τεμάχια.
Στην πλευρά των πωλητών υπάρχουν περισσότερα από 175 χιλ. τεμάχια προς πώληση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη συμφωνία επικύρωσης, η εταιρεία θα μείνει ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο θα μεταφέρει σε νέα εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία έναντι 3 εκατ. ευρώ και θα μείνει με λίγα περιουσιακά στοιχεία και κάποιες υποχρεώσεις.
Δεν έχει διευκρινιστεί ούτε η αξία των περιουσιακών στοιχείων ούτε των υποχρεώσεων, ωστόσο, η αγορά προεξοφλεί πως το αποτέλεσμα δε θα δίνει κάποια αξία στους μετόχους.


BREAKING NEWS