Η ΔΕΗ στο +3% μετά τα αποτελέσματα – Βλέπουν καλύτερες προοπτικές λόγω αύξησης τιμολογίων οι επενδυτές

Η ΔΕΗ στο +3% μετά τα αποτελέσματα – Βλέπουν καλύτερες προοπτικές λόγω αύξησης τιμολογίων οι επενδυτές
Όπως σημείωναν οι αναλυτές τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν αδύναμα αλλά υπάρχει μία μικρή βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία
Την προοπτική της βελτίωσης των επιδόσεων στο δεύτερο εξάμηνο λόγω της αύξησης των τιμολογίων «παίζουν» σήμερα οι επενδυτές στο ΧΑ στη μετοχή της ΔΕΗ.
Ο τίτλος ενισχύεται 3% και βρίσκεται στα 3 ευρώ με όγκο 340 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 692 εκατ. ευρώ.
Όπως σημείωναν οι αναλυτές τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν αδύναμα αλλά υπάρχει μία μικρή βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία και σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα της νέας διοίκησης (αύξηση τιμολογίων) εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση στα επόμενα τρίμηνα.

Πως είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα

Αδύναμα χαρακτηρίζουν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο και τονίζουν πως επηρεάστηκαν από τη μείωση του μεριδίου της δημοπρασίες ΝΟΜΕ, τα υψηλότερα κόστη καυσίμων και από τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.
Η Euroxx σημειώνει πως τα αποτελέσματα ήταν αδύναμα για τους παραπάνω λόγους ενώ υπογραμμίζει τη βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία από τα -51,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 στα 9,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο σε προσαρμοσμένο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) ωφελημένη από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν την 1η Απριλίου 2019.
Η Eurobank Equities αναφέρει πως τα αποτελέσματα ήταν αδύναμα αλλά δείχνουν σημάδια βελτίωσης έναντι των τάσεων του περσινού εξαμήνου.
Τα έσοδα αυξήθηκαν 4,3%, τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν στα 108,6 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 18,4% με τα προσαρμοσμένα στα 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 366 εκατ. ευρώ.
Η Beta σημειώνει πως η ΔΕΗ δημοσίευσε για μία ακόμη φορά αδύναμα αποτελέσματα με τις ζημιές να φτάνουν στα 274,8 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 3,89 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 202,3 εκατ. ευρώ έναντι του τέλους του 2018.
Η διοίκηση ανέφερε πως εξερευνά τις ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων από το εξωτερικό υπό την επιφύλαξη των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς.
Η IBG αναφέρει πως τα αποτελέσματα ήταν περίπου ανάλογα με τις εκτιμήσεις επηρεασμένα από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο όμως θα αντισταθμισθεί στο δεύτερο τρίμηνο λόγω της αύξησης των τιμολογίων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο λέει η IBG με τη νέα διοίκηση να παίρνει τις πρώτες πρωτοβουλίες και το υπουργείο Ενέργειας να υιοθετεί ρυθμιστικά μέτρα βελτιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη προοπτική.
Η μετοχή έχει τεθεί υπό αναθεώρηση.


BREAKING NEWS