Ο χαμένος λογαριασμός της ΔΕΗ με τα ΕΛΤΑ - Οι αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις και τα κενά

Ο χαμένος λογαριασμός της ΔΕΗ με τα ΕΛΤΑ - Οι αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις και τα κενά
Τα ΕΛΤΑ εμφανίζεται να έχουν εξοφλήσει στο α' εξάμηνο τις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ
Περίεργα φαινόμενα υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γίνονται και θαύματα παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ σε σχέση με τα ΕΛΤΑ τα οποία σύμφωνα εμφανίζονται να εξόφλησαν στο πρώτο εξάμηνο τις υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι «Το υπόλοιπο των εισπραχθέντων ποσών από λογαριασμούς ρεύματος που δεν είχε αποδώσει εμπρόθεσμα η ΕΛΤΑ Α.Ε. στη ΔΕΗ έως την 31.12.2018 ανερχόταν σε 15.686.150,01 ευρώ.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αναγράφονται στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ.
Στις αρχές του 2019 αποδόθηκε τμηματικά στη ΔΕΗ μέρος του ως άνω ποσού και το εναπομείναν ποσό συμψηφίστηκε με οφειλές της Μητρικής Εταιρείας στο πλαίσιο της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από τα ΕΛΤΑ.
Με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2019, δεν υφίσταται απαίτηση εκ μέρους της ΔΕΗ για τον ανωτέρω λόγο».
Από μια προσεκτική ανάγνωση δεν προκύπτει αν υπάρχουν άλλου είδους απαιτήσεις από τη ΔΕΗ γιατί η αναφορά είναι ρητή ότι δεν υπάρχει απαίτηση για το συγκεκριμένο λόγο.
Για άλλον λόγο το ερώτημα είναι αν υπάρχει.
Η κατάσταση γίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα αν κάποιος ανατρέξει στις ανακοινώσεις των δύο εταιριών αλλά και στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018.
Ειδικότερα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ αναφέρεται πως «Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 συμψηφίστηκε ποσό ύψους Ευρώ 12.279 που αφορούσε την συνολική οφειλή της ΕΛΤΑ Α.Ε. από εισπράξεις λογαριασμών ρεύματος, οι οποίες δεν είχαν αποδοθεί στη ΔΕΗ, με ισόποσες οφειλές ή καταβολές ποσών από τη μητρική εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από τα ΕΛΤΑ».
Αν κάποιος συγκρίνει τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στις ετήσιες διαπιστώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον κενά ενημέρωσης και ουδείς μπορεί να αντιληφθεί τι ποσά πληρώθηκαν και τι συμψηφίστηκε.
Και αυτό διότι τα ΕΛΤΑ φαίνεται να τιμολόγησαν περί τα 4 εκ ευρώ στο πρώτο τριμηνο του 2019 και λογικά η απαίτηση των 15,6 εκ ευρώ που αναφέρει η ΔΕΗ ήταν καθαρή ή μήπως δεν ήταν;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS