Τα εμπόδια στις πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό και την πρώτη κατοικία

Τα εμπόδια στις πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό και την πρώτη κατοικία
Τι συζητήθηκε με τους θεσμούς- Ποιες αλλαγές προετοιμάζονται
Προς το τέλος του Οκτωβρίου 2019 εκτιμάται πως θα υπάρξει δομημένη η νέα πρόταση βελτίωσης τόσο του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά και οι βελτιώσεις σε ότι αφορά την πλατφόρμα πρώτης κατοικίας.
Και οι δύο πλατφόρμες αυτή του εξωδικαστικού αλλά και εκείνη της πρώτης κατοικίας  είναι η αλήθεια πως δεν οδηγούν σε μεγάλη πρόοδο της διαδικασίας, τους αρχικώς ενδιαφερόμενους όπως άλλωστε καταγράφουν τα στατιστικά δεδομένα.
 
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: Τρεις αλλαγές
 
Σε ότι αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει να σημειωθεί πως το αρμόδιο υπουργείο δέχθηκε τις προτάσεις των φορέων οι οποίες πάντως κατά μια επιεική έκφραση δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές αφού πρότειναν αλλαγές ανεδαφικές όπως κουρέματα και εκπτώσεις της τάξης του 50% κοκ.
Όπως σημειώνουν παράγοντες που γνωρίζουν άριστα τη διαδικασία ο εξωδικαστικός συμβιβασμός «χωλαίνει» σε τρία επίπεδα: Στα δικαιολογητικά , το πλήθος των οποίων παραμένει μεγάλο (11 από 17 παλιότερα), στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές που συχνά δεν τελεσφορούν μολονότι υπάρχει πλαίσιο, στην αδυναμία του θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακοί παράγοντες να αποφασίζουν κούρεμα και να λάβουν τη σχετική για το κούρεμα ευθύνη.
Όλα τα παραπάνω λοιπόν θα αντιμετωπιστούν με την καθιέρωση ενός αλγορίθμου που θα παραμετροποιεί τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου και με τρόπο απόλυτο θα προχωράει σε συγκεκριμένη λύση η οποία εφόσον υπάρχουν οι προύποθέσεις  θα περιλαμβάνει και το κούρεμα του χρέους. Ετσι  θα παύσει να υπάρχει το χρονοβόρο κομμάτι των διαπραγματεύσεων και η ευθύνη για εκπτώσεις χρέους στους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Συγχρόνως θα απλοποιηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τα θέματα αυτά παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο στους θεσμούς οι οποίοι ζήτησαν να έχουν στην επόμενη επίσκεψή τους το σχέδιο νόμου.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αυτή καταγράφει αθροιστικά μέχρι σήμερα:

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 61.447 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
- Έχουν υποβληθεί 6.877 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
- Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 2.107 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλ. περίπου 1 στους 3,3 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό,    ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).
 
Σημειώνεται ότι κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας)  και συνεπώς ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Σε ότι αφορά την πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας τα πράγματα είναι πιο δεδομένα αν και εδώ απαιτούνται αλλαγές προκειμένου να ενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προστασία της α κατοικίας και να μη λειτουργούν συγχρόνως δύο ταχύτητες όπως γίνεται σήμερα μέσα από τον παλιό νόμο Κατσέλη που αφήνει σε εκκρεμότητα πολλές υποθέσεις.
Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 22/9/2019:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 31.328 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 21.101 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 67 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
- Έχουν ήδη αποδεχθεί 3 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
 
Πλειστηριασμοί
 
Την ίδια στιγμή επιταχύνονται οι διαδικασίες των πλειστηριασμών αν και τα πιο πολλά ακίνητα για πολλούς λόγους καταλήγουν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Συνολικά από τις αρχές του έτους δημοσιεύθηκαν  17577 πλειστηριασμοί από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα και ολοκληρώθηκαν 10.983 πλειστηριασμοί. Σε αναστολή βρίσκονται 5889 ενώ 366 είναι ανοιχτοί 64 έτοιμοι προς διενέργεια και ματαιώθηκαν 259 πλειστηριασμοί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS