Fitch: Η κρίση στην Αργεντινή επηρεάζει δυσμενώς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Fitch: Η κρίση στην Αργεντινή επηρεάζει δυσμενώς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Η κρίση στην Αργεντινή επηρεάζει αρνητικά τα όμορά της κράτη
Δυσοίωνες οι προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης Fitch για την Αργεντινή, καθώς θεωρεί ότι η οικονομική και πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει το Μπουένος Άιρες, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις γειτονικές οικονομίες, καθώς προστίθεται σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον για την περιοχή.
Οι μικρότερες οικονομίες με υψηλότερη έκθεση και σχέση με την Αργεντινή είναι αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Η Fitch προβλέπει ότι η οικονομία της Αργεντινής θα συρρικνωθεί κατά 3% το 2019 και κατά 1,7% το 2020. Οι δυνατότητες αποσταθεροποίησης θα πρέπει να περιοριστούν λόγω της σημαντικής μείωσης των εμπορικών δεσμών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, των περιορισμένων άμεσων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και του χαμηλού ρίσκου μετάδοσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς . Οι θετικές, άμεσες εμπορικές συναλλαγές αγαθών με την Αργεντινή για τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Ουρουγουάη μειώθηκαν σημαντικά μετά την κρίση 2001-2002, κυρίως λόγω της στροφής του εμπορίου σε αγορές όπως η Κίνα. Οι εξαγωγές προς την Αργεντινή αυξήθηκαν για την Παραγουάη και τη Βολιβία, αν και η συγκέντρωση σε ορισμένα αγαθά που είναι λιγότερο άμεσα εκτεθειμένα στην αργεντινή ζήτηση (σόγια) ή βάσει συμφωνημένων συμβατικών όρων (φυσικό αέριο) θα πρέπει να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις.
Μέχρι στιγμής βέβαια, επισημαίνει η Fitch, η περιοχή δεν έχει δει κανένα ουσιαστικό σήμα κινδύνου μεταβίβασης της κρίσης σε γειτονικές χώρες παρά το ότι η Αργεντινή είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη από τις προκριματικές προεδρικές εκλογές του Αυγούστου 2019.
Τα περιθώρια ομολόγων και CDS για τις γειτονικές χώρες παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά ακόμη και όταν τα αργεντίνικα spreads αυξήθηκαν σημαντικά. Η συρροή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η χαμηλή αξιοπιστία της πολιτικής, η σημαντική αύξηση του δανεισμού από το δημόσιο χρέος, ο υψηλός πληθωρισμός, η έντονη ύφεση, οι αυστηροί περιορισμοί χρηματοδότησης, λόγω των μεγάλων χρηματοδοτικών αναγκών και των μειωμένων διεθνών αποθεμάτων. Επιπλέον, οι σοβαρές πολιτικές κρίσεις και η αυξημένη αβεβαιότητα πολιτικής που έχουν επιδεινώσει αυτές τις προκλήσεις στην Αργεντινή δεν συμβαίνουν προς το παρόν σε άλλες χώρες.
Παρόλο που πιστεύουμε ότι η κρίση της Αργεντινής είναι απίθανο να έχει σοβαρό ή αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα για την υπόλοιπη περιοχή, θα δημιουργήσει αντιθέσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Οι μικρότερες οικονομίες, όπως η Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Βολιβία, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις λόγω μιας σειράς συνδιαλλαγών με την Αργνετινή μεταξύ των οποίων το εμπόριο, ο τουρισμός, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω της πραγματικής ανατίμησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των εμβασμάτων.
Οι προοπτικές της Fitch για την Βολιβία και τις εκτιμήσεις της Ουρουγουάης είναι ήδη αρνητικές. Για τη Βολιβία, ο οίκος έχει υπογραμμίσει ειδικά τη συνεχιζόμενη υποαπόδοση ανάπτυξης και τη δημοσιονομική επιδείνωση, καθώς συμβάλλουν στην εκτίμηση των αρνητικών εκτιμήσεων στην επιβεβαίωση της κατάταξής μας τον Μάιο 2019, η οποία αντικατοπτρίζει κατά κύριο λόγο τα θέματα που θα προκύψουν από ανεπιθύμητες ενέργειες από την Αργεντινή, συγκεκριμένα μέσω του βασικού τουριστικού τομέα.
Η αρνητική αξιολόγηση της Βολιβίας αντικατοπτρίζει επίσης την αυξανόμενη μακροοικονομική ευπάθεια από την ταχεία μείωση των διεθνών αποθεματικών λόγω των δυσμενών εξελίξεων στον τομέα του φυσικού αερίου και των εξαιρετικά επεκτατικών πολιτικών. Η περαιτέρω διάβρωση της ανταγωνιστικότητας έναντι της Αργεντινής θα μπορούσε να επιδεινώσει αυτές τις τάσεις.
Η Παραγουάη θα σημειώσει σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξής της, ενώ η ανάπτυξη προβλέπεται τώρα στο μηδέν φέτος, εν μέρει λόγω της κρίσης της Αργεντινής. Ωστόσο, η Παραγουάη έχει ισχυρότερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με τη Βολιβία και την Ουρουγουάη, με το χαμηλότερο χρέος στη Λατινική Αμερική, στο 17% του ΑΕΠ το 2018, προσφέροντας μεγαλύτερο περιθώριο για την άμβλυνση του αντίκτυπου.
Ενώ είναι λιγότερο ευάλωτοι, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την Αργεντινή θα εξακολουθήσουν να προστίθενται σε ένα προκλητικό μακροοικονομικό υπόβαθρο για μεγαλύτερους γείτονες όπως η Βραζιλία και η Χιλή. Η προσθήκη της κρίσης στην Αργεντινή σε μια ήδη προκλητική σειρά εξωτερικών κινδύνων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βραζιλία στο εσωτερικό της θα περιορίσει περαιτέρω τη δυναμική της ανάκαμψης και θα προσθέσει δυσκολίες στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου χρέους και του μεγάλου ελλείμματος. Η Χιλή ξεχωρίζει ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη δημοσιονομική θέση και πιθανότατα με τις ελάχιστες ευπάθειες που συνδέονται άμεσα με την Αργεντινή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS